OSP Ujazdy Ochotnicza Straż Pożarna Ujazdy

1% podatku dla OSP Ujazdy

Ochotnicza Straż Pożarna w Ujazdach wspólnie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się z OSP oraz mieszkańców Ujazd i wszystkich chętnych o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP".

Początek każdego roku to czas rozliczania podatków za ubiegły rok. Jak co roku jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Związku OSP RP poprzez odpis 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych jak:
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
Środki uzyskane z 1% za pośrednictwem Związku OSP RP wspomogą finansowo naszą jednostkę. Musimy, więc przekonać podatników, że każda złotówka ma znaczenie.

KROK PIERWSZY - WYBIERZ JAKO OPP ZWIĄZEK OSP RP.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Nr KRS: 0000116212.
Możesz to sprawdzić zaglądając do serwisu informacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej albo do bazy organizacji pożytku publicznego .

KROK DRUGI – NR KRS ZWIĄZKU OSP RP WPISZ DO PIT.
Klamka zapadła? Wybrałeś Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej! Nasz numer KRS wpisz do swojego PIT-u.

W formularzu:
PIT-28 - rubryka 134,
PIT-36 - rubryka 323,
PIT-36L - rubryka 94,
PIT-37 - rubryka 137,
PIT-38 - rubryka 57,
PIT-39 - rubryka 51,

KROK TRZECI - WYLICZ 1 PROC.
W formularzu PIT wpisujesz kwotę, jaką chcesz przekazać na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. To nie może być więcej niż 1 proc. twojego rocznego podatku. Ale może być mniej. Załóżmy, że chcesz przekazać 1 proc. Obliczanie nie jest trudne - należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100.

Wyliczoną sumę wpisz w rubrykę:
PIT-28 - rubryka 135,
PIT-36 - rubryka 324,
PIT-36L - rubryka 95,
PIT-37 - rubryka 138,
PIT-38 - rubryka 58,
PIT-39 - rubryka 52,

KROK CZWARTY - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%.
W informacji uzupełniającej jest specjalna rubryka, w której możesz wskazać konkretny cel, na który mają pójść pieniądze z twojego 1 proc. podatku. Podaj skróconą nazwę OSP i jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym czyli:

Ochotnicza Straż Pożarna w Ujazdach,
Wesoła-Ujazdy 596, 36-233 Wesoła,

W formularzu:
PIT-28 - rubryka 136,
PIT-36 - rubryka 325,
PIT-36L - rubryka 96,
PIT-37 - rubryka 139,
PIT-38 - rubryka 59,
PIT-39 - rubryka 53,

KROK PIĄTY - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – WYRAŻAM ZGODĘ.
W informacji uzupełniającej jest następna specjalna rubryka, w której możesz wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał twoje dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc.) Dzięki temu będziemy mogli Ci podziękować.

Zaznacz krzyżykiem kwadracik:
PIT-28 - rubryka 137,
PIT-36 - rubryka 326,
PIT-36L - rubryka 97,
PIT-37 - rubryka 138,
PIT-38 - rubryka 60,
PIT-39 - rubryka 54,

KROK SZÓSTY - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – DODATKOWE INFORMACJE.
W tej części informacji uzupełniającej możesz podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z Tobą czyli podatnikiem ( telefon, e-mail):

PIT-28 - rubryka 138,
PIT-36 - rubryka 327,
PIT-36L - rubryka 98,
PIT-37 - rubryka 141,
PIT-38 - rubryka 61,
PIT-39 - rubryka 55,

KROK SIÓDMY - PIENIĄDZE IDĄ DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ZA POŚREDNICTWEM ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Trzeba prawidłowo wypełnić wszystkie rubryki PIT-u, podpisać zeznanie i złożyć je w urzędzie skarbowym. Wpisanie numeru KRS i kwoty, którą chcesz podarować, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku "o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie". Teraz, fiskus przekaże pieniądze z 1 proc. Nie musisz już sobie tym zaprzątać głowy.

Dziękujemy za każdą pomoc! 

14 marca 2016 20:29
Udostępnij na Facebooku