OSP Środa Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Środa Wielkopolska

155 lat temu...

155 lat temu, 6 stycznia 1866 roku oficjalnie przystąpiono do organizowania średzkiej straży pożarnej!

"Coraz częstsze pożary w mieście i okolicy, spowodowane po części nieumiejętnem obchodzeniem się z nowo wprowadzonym światłem naftowem, niewykwalifikowanie ludzi przeznaczonych do tłumienia pożaru i ratowania mienia, podały myśl tutejszemu burmistrzowi Nabokowi, zorganizowania
na wzór innych miast stałej straży pożarnej. To też w grudniu 1865, dość obszernem pismem, wystosowanym do przewodni-
czącego tutejszego "Towarzystwa przyjaciół ćwiczeń gimnastycznych" (Mainner - Turn - Verein), rzecznika Weissa, wykazuje powody i potrzebę zorganizowania stałej straży pożarnej, prosząc go o zajęcie się tą sprawą. W dniu 6 stycznia 1866 na zebraniu Turn-Vereinu, pomimo niegodzenia się z niektóremi wywodami pana burmistrza, przystąpiono do organizowania straży.
Do obranej komisji, której celem jest wypracować ustawy i poczynić dalsze kroki do szybkiego zrealizowania projektu,
wybrano Pp. rzecznika Weissa, dyrektora kancelarji Grundmanna, agenta Bernsteina i kamelarza Neymanna. Statut (podług ustaw miasta Rawicza) wygotowano i przedłożono go Magistratowi do zatwierdzenia (28, IV.). Lecz z niewiadomych powodów nie zorganizowano nowego towarzystwa, tylko stworzono w rzeczonym ,„Turnvereinie'" oddział do „ratowania życia i mienia obywateli".


Spis członków założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie:

Grundmann, Dyrektor kancelarji, naczelnik.
Matheus Teodor, Cukiernik, I. zastępca.
Kosmowski Franciszek, Sekretarz prywatny, II. zastępca.
Jerzykiewicz W, N., Kupiec, prow. I oddziału.
Fagiewicz Herman, asystent biurowy, zastępca.
Bierhold L., Hotelista, prow. II. oddziału.
Jesionek Roman, Obywatel, zastępca,
Friebe Gustaw, pomocn. kancelaryjny, prow. III. oddziału.
Voigt Edward, cyrulik, zastępca.
Bessert Zenon, sekretarz prywatny.
Bankiewicz Piotr, pomocnik kancelaryjny.
Bagrowski Franciszek, pomocnik kancelaryjny.
Braun Wilhelm, kupiec.
Bilijewski Tomasz, pisarz prywatny.
Baruch Bernard, kupiec.
Braun Abracham, kupiec.
Doga Teofil, czeladnik murarski,
Gandert Roman, egzekutor.
Gaworzewski W., Pomocnik balwierski,
Henkel Hugo, aktuarjusz.
Hołłmann Franciszek, syn obywatelski,
Hołłmann Piotr, czeladnik piekarski.
Kocheim Józef, kupiec.
Janicki Piotr, sekretarz prywatny.
Kordziński Antoni, pomocnik kancelaryjny,
Kretschmann Albert, Egzekutor.
Klerykowski Roman, mistrz rymarski,
Katz Jakób, czeladnik krawiecki.
Lewandowski Antoni, mistrz stolarski,
Lewicki Józef, powroźnik.
Martineck Wilhelm, pomocnik kancelaryjny.
Michalski Stanisław, kupiec.
Pieczyński Apolinary, Aplikant,
Raettig Rudolf, dyetarjusz kasowy.
Radke Juljusz, mistrz krawiecki,
Sturmer, nauczyciel.
Sieradzki Marcin, pomocnik biurowy.
Stoebe Teodor, czeladnik rymarski.
Skwierczyński Klemens, piwowar.
Szulczyński, mistrz szewski.
Styczyński Edward, mistrz rymarski.
Styczyński Leon, mistrz krawiecki.
Schmidt Maksymilian, pomocnik kancelaryjny.
Tschachmann Maks, Aplikant.
Weiss Edwin, Rzecznik.
Weiss, Translator powiatowy (tłumacz)."

Pamiętnik wydany z okazji 60-letniego jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie 1927 r.

8 stycznia 2021 12:45
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: 155 lat temu, 155 rocznica, 155 lat, 155, 155-lecie,
Zobacz inne informacje z kraju
Brak podobnych newsów