OSP Ochotnicza Straż Pożarna

82 mln zł dla jednostek OSP. Ruszył nabór! [WNIOSEK, TRYB, ZASADY]

Do 10 września 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansownie m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. To efekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł.  
  
Na co mogą zostać przeznaczone środki z dotacji? 

- Organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych
- Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- Upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

Zasady przyznawania dotacji 

Warunki wydania pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji są następujące:
- Wniosek złożony w terminie określonym w pkt 2 części zatytułowanej „Ustalenie potrzeb Zleceniobiorców", na realizację zadań określonych w art. 19 ust. 1a pkt 2-5 ustawy
- Podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS
- Uzyskanie pozytywnej opinii komendanta powiatowego/miejskiego PSP na wniosku o udzielenie dotacji
- Niewyczerpanie limitu dotacji, o którym mowa w pkt 1 części zatytułowanej „Ustalenie potrzeb Zleceniobiorców"

Gdzie i do kiedy złożyć wniosek o dotację?
- Wniosek należy złożyć u właściwego Komendanta Powiatowego / Komendanta Miejskiego PSP
- Termin składania wniosków upływa 10 września 2019 r

Ważne dokumenty i pliki:
- List Komendanta Głównego PSP do strażaków OSP
- Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP
- WNIOSEK O DOTACJĘ - POBIERZ DOKUMENT!
- Przykładowy - wzorcowy WNIOEK O DOTACJĘ

 

(Źródło: MSWiA, fot: archiwum)

22 sierpnia 2019 18:29
Udostępnij na Facebooku