OSP Milejczyce Ochotnicza Straż Pożarna Milejczyce

90-lecie OSP Milejczyce i uroczyste nadanie sztandaru

    Dnia 2 września 2017 roku w Milejczycach miała miejsce niecodzienna uroczystość - 90-lecie istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejczycach oraz nadanie sztandaru.
    Uroczystość rozpoczęła się wymarszem spod remizy OSP do miejsca uroczystości - placu przy Świetlicy Wiejskiej w Milejczycach. Uczestników strażackiego święta poprowadziła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. Kolejnym etapem święta był uroczysty apel. Formułę uroczystości określa ceremoniał pożarniczy wprowadzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP. Dowódca uroczystości druh Andrzej Kryński zameldował Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego druhowi Andrzejowi Koc pododziały do uroczystości Jubileuszu 90-lecia powstania OSP w Milejczycach oraz nadania sztandaru. Po meldunku na maszt wciągnięta została flaga państwowa oraz odegranie hymnów: Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku OSP RP. Po podniesieniu flagi głos zabrał Prezes OSP Milejczyce - dh Andrzej Kryński.
W uroczystości udział wzięli:
- Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podlaskiego - dh. Andrzej Koc
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - dh Jan Okuniewski
- Komendant Powiatowy PSP w Siemiatyczach - st. bryg. Jerzy Sitarski
- Sekretarz Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach - Jerzy Woźniak
- Nadleśniczy Nadlesnictwa Nurzec Stacja - Eugeniusz Chursowicz
- Radny Powiatu Siemiatyckiego - Mariusz Cieślik
- Wójt Gminy Siemiatycze st. bryg. w stanie spoczynku - Edward Krasowski
- Wójt Gminy Milejczyce - Jerzy Iwanowiec
- Prezes Koła Łowieckiego ,,Jeleń" w Milejczycach - Bogdan Tatarczuk
- Prawosławny Kapelan Krajowy - ks. ihum. Sergiusz Matwiejczuk
- Kapelan Straży Pożarnej Powiatu Siemiatyckiego, proboszcz parafii pw  Św. Stanisława  Biskupa i Męczennika w Milejczycach -
ks Zbigniew Bolewski
- Probosz Parafii pw Św. Barbary w Milejczycach - ks. Jan Kulik
- Wikary Parafii pw Św. Barbary w Milejczycach - ks. Michał Siemianiuk
- Przewodniczący Rady Gminy Milejczyce - Mikołaj Koczuk
- Skarbnik Gminy Milejczyce - Monika Joanna Bałut
- Prezas Zarządu firmy Foto Farma Sp. z o.o. - Wojciech Skóra
- Właściciel firmy Krupiak Beton - Robert Wojno
- Właściciel firmy DIMEX Budownictwo Komunikacyjne - Antoni Timofiejuk
- Sponsorzy prywatni i firmy oraz mieszkańcy gminy

Uroczystość prowadziła druhna Marta Aleksiejuk, która przedstawiła rys historyczny jednostki OSP Milejczyce. Następnie Przewodniczący Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru Wójt Gminy Milejczyce Jerzy Iwanowiec odczytał akt fundacji sztandaru, po czym odbyło się wbijanie pamiątkowych gwoździ w drzewcu sztandaru oraz wpisanie się do księgi pamiątkowej. Kolejnym etapem było poświęcenie sztandaru oraz tablicy pamiatkowej, której dokonali ks. ihum. Sergiusz Matwiejczuk, ks. Zbigniew Bolewski, ks. Jan Kulik oraz ks. Michał Siemianiuk. Po wyświęceniu akt nadania sztandaru odczytała dh Marta Aleksiejuk, po czym Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. podlaskiego dh Andrzej Koc dokonał jego uroczystego wręczenia. Otrzymany sztandar na podstawie uchwały 182/XX/2017 z dn. 20.04.2017 r  za szczególne zasługi dla funkcjonowania i rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa na terenie województwa podlaskiego został odznaczony Brązową Odznaką Honorową ,, Podlaski Krzyż Floriański". W czasie uroczystości uhonorowano także zasłużonych członków OSP i darczyńców sztandaru.
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, po czym odbył się koncert Orkiestry Dętej OSP Siemiatycze oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Milejczyc.

 

 

O uroczystności Ochotniczej strazy pożarnej w Milejczycach przeczytacie również:
1. http://siemiatycze.com.pl/milejczyce/6387-90-lat-osp-milejczyce.html
2. https://prawoslawnyordynariat.wp.mil.pl/pl/1_807.html
3. http://www.wiescipodlaskie.eu/?90-lat-milejczyckiej-osp,860

 

3 września 2017 15:26
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: 90-lecie, milejczyce, sztandar,