OSP Osiek nad Wisłą Ochotnicza Straż Pożarna Osiek nad Wisłą

90-lecie OSP Osiek nad Wisłą

20 czerwca 2015 r. na placu parafialnym przy ul. Strażackiej w Osieku nad Wisłą uroczystą Mszą Świętą polową rozpoczęły się uroczystości jubileuszu 90-lecia OSP Osiek nad Wisłą.

Ta piękna rocznica jest dowodem na to, że społeczność osiecka prawie od stu lat wykazuje obywatelskie, samorządowe i społecznikowskie tradycje. Idea założenia OSP na przełomie XIX i XX wieku miała także dodatkowe znaczenie, a mianowicie wspierała polskie dążenia niepodległościowe w czasach, gdy poza ochotniczymi strażami i związkami rolniczymi trudno było założyć społeczne organizacje.
Powstanie ochotniczej straży pożarnej w Osieku nad Wisłą było związane z potrzebą chwili, a mianowicie pożarem drewnianego kościoła parafialnego, które miało miejsce w lipcu 1925 r. Wówczas mobilizacja kilkudziesięciu ludzi, późniejszych założycieli organizacji, zapobiegła katastrofie grożącej spaleniu całej wsi pełnej drewnianej zabudowy i słomianego poszycia. Do tego wydarzenia, swoistego zaczynu organizacyjnego, osiecka OSP odnosi swój jubileusz. Natomiast faktyczny dokument założycielski OSP, zawarty w kronice strażackiej, datowany jest na rok 1926.
W powstanie ochotniczej straży pożarnej duży udział miał ksiądz Antoni Tymiński proboszcz parafii, który stanął na czele straży jako prezes oraz nauczyciele Kazimierz Kubacki, Stanisław Goździkowski, pełniący funkcje sekretarza i naczelnika, podkreślał w swoim wystąpieniu wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. Dużą rolę odegrał także Stanisław Florkiewicz (kowal), który nie tylko brał czynny brał udział w działalności organizacji, ale także wykonał samodzielnie większą część sprzętu dla straży.
Osiecka straż pożarna od początku powstania, aż po dzisiejsze czasy spełnia ważną misję społeczną, ratowania przed pożarem i jest jednocześnie zaczynem i współuczestnikiem wielu działań społecznych oraz środowiskowych. Należą się podziękowania dla wszystkich członków straży za zaangażowanie i ofiarność w służbie dla społeczności, powiedział podczas uroczystości prezes OSP Osiek nad Wisłą Marian Wojciechowski.
Należy życzyć druhnom i druhom ciągłego zapału mimo trudności, i nieustannej chęci współdziałania dla dobra organizacji i całej społeczności osieckiej.

7 stycznia 2016 18:21
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: rocznica, osiek, OSP,