OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Akcja odśnieżania dróg gminnych za nami

18 stycznia o 20.30 na zlecenie Wójta Gminy wyruszyliśmy STAR-EM 266 wyposażonym w pług na drogi gminne i nie tylko. Duże opady śniegu, których intensywność nasiliła się w godzinach popołudniowych doprowadziła do nagromadzenia się sporej warstwy śniegu na lokalnych drogach. Dla zapewnienia przejezdności lokalnych (gminnych) dróg i wiążącymi się z tym możliwościami dotarcia do szkół i pracy po konsultacjach z władzami gminnymi przystąpiliśmy do pierwszej akcji odśnieżania. Staraliśmy się udrożnić dojazd do wszystkich miejscowości Gminy łącznie z ich wysuniętymi osadami tj. Pąkowo, Kiełbice, Radoszki, Krzywinek, itd. Nasze działania zakończyliśmy grubo po północy tj. o 1.30.
Mamy nadzieję, że naszymi działaniami podjętymi wspólnie z władzami Gminy przyczyniliśmy się do poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia przejezdności dróg, co wpłynęło na zadowolenie mieszkańców.

24 stycznia 2021 21:15
Udostępnij na Facebooku