OSP Amica Wronki Ochotnicza Straż Pożarna Amica Wronki

Amica - zebranie sprawozdawczo - wyborcze

W dniu 09 lutego 2011 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze w OSP Amica, na które przybył Prezes zarządu Amica Wronki Pan Jacek Rutkowski, W-ce Prezes zarządu Amica Wronki Pan Andrzej Kadziński, mł. bryg. Albert Kłaczkiewicz - Komendant Powiatowy PSP w szamotułach, dh Henryk Rusinek - Wiceprezes ZOSP RP we Wronkach, dh Stefan Kaszkowiak - Komendant Miejsko - Gminny ZOSP RP we Wronkach. Zebranie otworzył i zaproszonych gości powitał Prezes OSP Amica dh Tadusz Pędzich, na przewodniczącego zebrania wybrano dh Stefana Kaszkowiaka, a na protokolanta dh Sylwię Morysiak. Sprawozdanie z działalności za 2010 rok i plan działalności na rok bieżący przedstawił Prezes OSP Amica dh Tadusz Pędzich, następnie dokonano wręczenia dyplomów dla żeńskiej drużyny, która reprezentowała naszą jednostęk na IV Wojewódzkich zawodach sportowo - pożarniczych we Wągrowcu. Sprawozdanie Komisji Rewizyjne przedstawiał dh Marcin Górowski.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy.

W wyniku wyborów wybrano Zarząd OSP Amica:
Prezes - dh Marta Napierała - Werner
Wiceprezes - naczelnik - dh Ryszard Roj
Wiceprezes - dh Łukasz Kawka
Z-ca naczelnika - dh Władysław Garncarek
Sekretarz - dh Łukasz Hodrych
Skarbnik - dh Halina Roj
Kronikarz - dh Iwona Kaprykowska
Gospodarz - dh Bartosz Hodrych
Członek zarządu - dh Romuald Ziołek

W wyniku wyborów wybrano Komisję Rewizyjną OSP Amica:
Przewodniczący - dh Marcin Górowski
Wiceprzewodniczący - dh Robert Kubiak
Członek komisji - dh Monika Sikora - Gałązka
Członek komisji - dh Katarzyna Kubiak
Członek komisji - dh Jacek Kucharczyk

Jednostka liczy aktualnie 56 członków czynnych i 2 honorowych. OSP w roku 2010 uczestniczyła 48 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 0 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 48 razy.

27 grudnia 2015 15:35
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, amica,