OSP Dębno Królewskie  Ochotnicza Straż Pożarna Dębno Królewskie

Bezpieczne żniwa - Ostrzegamy, przypominamy, radzimy

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole w związku ze zbliżającymi się żniwami pragnie przypomnieć wszystkim osobom wykonującym prace polowe w tym czasie o kilku najważniejszych zasadach, które należy przestrzegać, aby zadbać o własne bezpieczeństwo.

Oto kilka z nich:
- należy zadbać o sprawność techniczną maszyn i urządzeń pracujących podczas żniw, maszyny pracujące po kilka godzin w upale przegrzewają się i dochodzi do pożaru,
- podczas wykonywanych prac polowych należy zabezpieczyć się w podręczny sprzęt gaśniczy, dobrze jest oprócz popularnych gaśnic dodatkowo zabezpieczyć się ciągnikami z pługami do oborywania miejsca pożaru oraz beczkowozami z wodą,
- należy ze szczególną rozwagą używać otwartego ognia, palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawianych materiałów palnych,
- w czasie naprawy maszyn przy użyciu spawarek i palników należy dodatkowo takie miejsce zabezpieczyć i dozorować jeszcze kilka godzin po zakończeniu naprawy,
- podczas obsługi, a także naprawy maszyn i urządzeń palenie tytoniu jest zabronione,
- przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
1. od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m;
2. od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;
3. od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;
4. od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;
5. od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;
6. od lasów i terenów zalesionych - 100 m.

Wielkość strefy pożarowej sterty stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3. Odległość między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie.

W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

 

 

Tekst: st. kpt. Marek Guzowski, opracowano na podstawie Rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

26 lipca 2018 11:59
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: bezpieczeństwo, żniwa,