OSP Biały Bór Ochotnicza Straż Pożarna Biały Bór

Biały Bór. Zabezpieczenie Trasy Przemarszu

Po raz jedenasty w historii Zespołu Szkół pięć oddziałów, tj. 115 uczniów klas pierwszych mundurowych (wojskowych, policyjnych i służb więziennych) II Liceum Ogólnokształcącego złożyło ślubowanie na sztandar szkoły. Na uroczystość licznie przybyły rodziny uczniów, koledzy, koleżanki, znajomi, uczniowie okolicznych szkół i mieszkańcy miasta. Do uroczystości ślubowania uczniowie przygotowywani byli przez żołnierzy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz 52 Batalionu Remontowego w Czarnem. Trasę przemarszu zabezpieczali funkcjonariusze Policji z Białego Boru i Szczecinka oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Białego Boru.

Tradycyjna już uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Gospodarzem spotkania była dyrektor szkoły pani Renata Piszcz. Całą oprawę zabezpieczył 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy pod dowództwem pana majora Witolda Krasińskiego, który zastępował nieobecnego cz.p.o dowódcę ppłk Wiesława Kaweckiego. Powagi uroczystości dodała obecność Kompanii Honorowej z ww. jednostki, pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych z Koszalina, Czarnego, Komendy Powiatowej Policji ze Szczecinka oraz Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych z Koszalina.

Uczniowie w asyście kompanii reprezentacyjnej i pocztów sztandarowych z partnerskich jednostek złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Zaszczytu złożenia przyrzeczenia na sztandar dostąpili wyróżniający się uczniowie: Sandra Woldt, Kacper Pszczoła z klasy wojskowej, Kacper Głowacki z klasy policyjnej oraz Martyna Skiba z klasy służb więziennych. Następnie odczytano decyzję dyrektora szkoły o przyznaniu dyplomów uznania dla uczniów starszych klas, którzy wyróżniają się w nauce, szkoleniu ogólnowojskowym i ogólnopolicyjnym oraz charakteryzują się godną naśladowania postawą. Wyróżnienia wręczyła dyrektor szkoły w obecności majora Witolda Krasińskiego i majora Michała Kolasy cz.p.o. dowódcy 52 Batalionu Remontowego Ziemi Człuchowskiej w Czarnem oraz mł. insp. Andrzeja Dziemianko - Komendanta Powiatowego Policji ze Szczecinka.

Na spotkaniu głos zabrali Poseł Rzeczypospolitej Polskiej pan Radosław Lubczyk oraz Starosta Szczecinecki pan Krzysztof Lis. Mówcy zgodnie podkreślali, że uroczyste ślubowanie to także lekcja patriotyzmu, to nauka szacunku dla flagi narodowej, hymnu, sztandaru, ale również uszanowanie munduru.

Na uroczystość przybyli także inni zaproszeni goście: radni powiatu szczecineckiego, dowódcy i komendanci jednostek patronackich, gospodarze Miasta i Gminy w Białym Borze oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego.

Podczas ślubowania odbył się także pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klasy II i III wojskowej. Grupę przygotował pan Maciej Piaszczyński – koordynator klas mundurowych, a za swój występ uczniowie otrzymali gromkie brawa.

Po pokazie odbyła się uroczysta defilada przed trybuną honorową.


Ślubowanie nie byłoby możliwe bez życzliwości i wsparcia jednostek patronackich, które na co dzień dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia młodzieży klas mundurowych. Szczególnie podziękowania należą się Jednostce Wojskowej Nr 1223 z Koszalina oraz Jednostce Wojskowej Nr 4580 z Czarnego. Naszą wielką wdzięczność wyrażamy Orkiestrze Wojskowej Sił Powietrznych z Koszalina, bez udziału której ceremonia ślubowania nie miałaby tak uroczystego charakteru. Podziękowania składamy również władzom lokalnym, funkcjonariuszom Policji, Białoborskiemu Centrum Kultury i Rekreacji oraz Zakładowi Opieki Zdrowotnej PODIMED ze Szczecinka.

12 października 2019 16:20
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: szkoła,