OSP Górki Wielkie Ochotnicza Straż Pożarna Górki Wielkie

Brenna Písečná – partnerstwo w działaniu

Gmina Brenna wraz z Gminą Písečná realizuje projekt „Brenna Písečná – partnerstwo w działaniu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.

Głównym celem projektu jest pogłębienie dotychczasowej współpracy pomiędzy Gminą Brenna a Gminą Písečná oraz nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy jednostkami OSP z obu Gmin.

Cel ten możliwy będzie do osiągnięcia dzięki wymianie doświadczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji wspólnych działań, przede wszystkim ćwiczeń i zawodów strażackich dla strażaków i mieszkańców po obu stronach granicy.

Wspólne ćwiczenia i zawody strażackie pozwolą na integrację nie tylko samych strażaków, ale także mieszkańców obu Gmin, co w konsekwencji wpłynie na umocnienie kontaktów oraz zwiększenie intensywności współpracy między instytucjami na pograniczu polsko-czeskim.

Grupa docelowa projektu:

1. po polskiej stronie członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Brenna: OSP Górki Wielkie, OSP Brenna Leśnica, OSP Brenna Centrum; natomiast po stronie czeskiej członkowie SDH Písečná.

2. dzieci i dorośli mieszkańcy gmin partnerskich.

3. osoby odwiedzające gminy/turyści.

 

Kalendarium wydarzeń w projekcie / Kalendárim akcí v projektu:

Gmina Brenna:

- Wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – 28 wrzesień 2019r 

- Transgraniczne ćwiczenia strażackie – 5 wrzesień 2020r. 

- Transgraniczne zawody sprawności strażackiej „IRON MAN" – 3 październik 2020r. 

- Pogadanki dotyczące tematyki działania OSP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2 przedszkolach  - luty 2020r.

Gmina Písečná

- Spotkanie partnerów – 18 wrzesień 2019r. 

- Pogadanki dotyczące tematyki działania OSP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w przedszkolu oraz szkole podstawowej 

- Wspólne ćwiczenia strażaków z obu gmin – 1 sierpnia 2020r. 

- Transgraniczne zawody wszechstronności strażackiej – 24 październik 2020r. (odwołane). Działanie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w Czechach i Polsce, niestety musi przybrać inną formę wydarzenia. Spotkanie przedstawicieli gmin oraz zaangażowanych jednostek straży pożarnej JSDH Písečná i OSP Brenna odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM i transmitowane będzie na żywo na kanale FB Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz partnerskich gmin. Zaprezentowany zostanie krótki film demonstracyjny z wykorzystaniem sprzętu straży pożarnej. W trakcie spotkania nastąpi także podsumowane dotychczasowych działań projektowych.

12 czerwca 2021 15:50
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: projekt,