OSP Łubin Kościelny Ochotnicza Straż Pożarna Łubin Kościelny

Ćwiczenia na obiekcie stolarni.

12 września 2019 r. w miejscowości Pasynki, zostało przeprowadzone szkolenie teoretyczne połączone z praktycznymi ćwiczeniami z udziałem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Bielsk Podlaski.
Celem ćwiczeń było:
– doskonalenie kadry dowódczej oraz wytypowanych sił i środków do organizacji prowadzenia działań gaśniczych.
– sprawdzenie praktycznego wyszkolenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w prowadzeniu działań ratowniczych
– doskonalenie umiejętności prowadzenia rozpoznania zagrożeń na terenie objętym działaniem ratowniczym,
– doskonalenie przepływu informacji pomiędzy zastępami OSP, dowódcami, KDR, SK KP PSP,
– doskonalenie organizacji i prowadzenia łączności radiowej podczas działań ratowniczo gaśniczych
– doskonalenie pracy w aparatach powietrznych i zasady poruszania się w pomieszczeniach,
– sposoby otwierania drzwi
Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej dochodzi do pożaru w lakierni w zakładzie stolarskim „Dąb – Gaj". Pożar zauważa pracownik zakładu, powiadamiając tym samym służby ratownicze. Dyżurny SK KP PSP w Bielsku Podlaskim dysponuje siły i środki z terenu gminy Bielsk Podlaski oraz grupę operacyjną z KP PSP w Bielsku Podlaskim.
Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia mieli za zadanie prowadzić działania gaśnicze w natarciu na budynek lakierni oraz w obronie sąsiednich obiektów, zrobić rozpoznanie i zasilanie wodne. W wyniku pożaru budynku produkcyjnego, wewnątrz budynku została uwięziona jedna osoba. W ćwiczeniach brały udział jednostki: OSP Pasynki, OSP Ploski, OSP Knorozy, OSP Augustowo, OSP Łubin Kościelny, OSP Stryki, OSP Orzechowicze, OSP Bańki, OSP Mokre.

 

opracował Kamil Kotowicz PSP Bielsk Podlaski

14 września 2019 18:24
Udostępnij na Facebooku