OSP Leśniów Wielki Ochotnicza Straż Pożarna Leśniów Wielki

Ćwiczenia w Czerwieńsku

7 lipca 2016 roku odbyły się ćwiczenia dla Kompanii Gaśniczej Zielonogórskiego Odwodu Operacyjnego zorganizowane na terenach leśnych położonych w Gminie Czerwieńsk przez KM PSP Zielona Góra we współpracy z Nadleśnictwem Zielona Góra.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 10:00 od zaalarmowania MSK w Zielonej Górze o pożarze lasu w kompleksie leśnym przy Drodze Wojewódzkiej 279...

Założenia ćwiczeń:
W wyniku zaprószenia ognia dochodzi do pozorowanych punktów zapalnych w oddziałach 486, oraz 477 leśnictwa Nietków.
Pożar zauważają osoby postronne, po czym alarmują o zdarzeniu Miejskie Stanowisko Kierowania PSP w Zielonej Górze, a następnie drogą radiową informacja spływa do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Zielona Góra.

Po powiadomieniu MSK Zielona Góra do zdarzenia zostaje zadysponowana Wojskowa Straż Pożarna podlegająca pod Jednostkę Wojskową w Czerwieńsku, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr.2 w Zielonej Górze, oraz OSP Czerwieńsk i Nietków.
W momencie dojazdu pierwszych zastępów z JW Czerwieńsk, OSP Czerwieńsk, oraz OSP Nietków pożarem objęta była część lasu w oddziale nr. 477

Podczas działań gaśniczych przez w/w jednostki do MSK w Zielonej Górze trafia informacja o następnym pożarze ścioły w lesie zlokalizowanym w niedalekiej odległości od pierwszego pożaru (oddział nr. 486). Pozwala to stwierdzić iż w tym rejonie działa podpalacz... W przeciągu kilku minut na miejsce dojeżdżają dwa lekkie samochody gaśnicze z Lasów Państwowych i dwa zastępy z JRG nr. 2, która przejmuje dowództwo nad działaniami. W chwili ugaszenia pierwszego punktu zapalnego jednostki z pierwszej dyspozycji zostają przedysponowane do pomocy zastępom z PSP. Niestety Siły i Środki dalej były nie wystarczające, a dodatkowo w pobliżu miejsca zdarzenia nie ma rozlokowanych hydrantów. W tym celu dyspozytor MSK dysponuje na miejsce zdarzenia cysternę (która zabiera na swój „pokład" 25.000 litrów wody), OSP Leśniów Wielki, OSP Przylep oraz specjalistyczny moduł pompowy, który ma za zadanie transportować wodę z punktu czerpania wody do zasilania zadysponowanych pojazdów.

Gdy zastępy straży pożarnej walczą z pożarem na drugim już punkcie zapalnym na miejsce ćwiczeń dojeżdża zielonogórska policja (której zadaniem było kierowanie ruchem), wspomniane wyżej jednostki, oraz Specjalistyczny Samochód Dowodzenia i Łączności, wraz z Grupą Operacyjną KM PSP w Zielonej Górze, która przejmuje dowodzenie we wszystkich punktach zapalnych . Specjalistyczny moduł pompowy znajdujący się na wyposażeniu JRG nr. 1 w Zielonej Górze zostaje rozłożony na długość około 800 metrów od punktu czerpania wody do wydzielonego Punktu Koncentracji Sił i Środków wydzielonego dla zastępów dysponowanych do gaszenia drugiego ogniska zapalnego.

Podczas prowadzenia akcji gaśniczej drugiego pożaru strażacy działający na miejscu zauważają wydobywający się dym ze środku lasu... Tam zostaje zadysponowane OSP Stary Kisielin, wraz z dwoma gościnnymi zastępami z Straży Pożarnej z Cottbus. Pożar ten dzięki szybkiej reakcji strażaków zostaje szybko ugaszony, a zadysponowane tam jednostki przedysponowywane są do pomocy w akcji gaśniczej drugiego pożaru.

W czasie przedysponowania zastępów z trzeciego punktu zapalnego na miejsce zdarzenia dojeżdża jednostka OSP Racula, OSP Świdnica, oraz OSP Zawada. Pożar na drugim ognisku zapalnym jest ciężki do „złapania" przez jednostki naziemne, w tym celu osoba kierująca akcją Lasów Państwowych po konsultacji z Grupą Operacyjną KM PSP w Zielonej Górze dysponuje poprzez Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny Nadleśnictwa Zielona Góra samolot gaśniczy typu AN-2, który po przylocie w miejsce pożaru wykonał łącznie dwa zrzuty izolujące, oraz jeden typowo gaśniczy. Po wykonaniu takowych zrzutów po kilkunastu minutach jednostki naziemne całkowicie opanowały sytuację pożarową...

Podsumowanie:
W ćwiczeniach udział brały jednostki: KM PSP Zielona Góra, JRG 1 Zielona Góra, JRG 2 Zielona Góra, JRG 3 Sulechów, WSP Czerwieńsk, OSP Czerwieńsk, OSP Nietków, OSP Racula, OSP Leśniów Wielki, OSP Świdnica, OSP Zawada, OSP Przylep, OSP Stary Kisielin, Straż Pożarna z Cottbus (gościnnie), Nadleśnictwo Zielona Góra, KMP Zielona Góra.
Ćwiczenia te przebiegły sprawnie i zgodnie z planem. Podczas nich sprawdzane były m.in. umiejętności gaśnicze na terenach leśnych, rozwijanie modułu pompowego, oraz korespondencja radiowa między poszczególnymi odcinkami bojowymi, a dowódcą akcji.

 

 

Źródło i zdjęcia : ZG112

Zjęcia: Gazeta Lubuska

30 października 2016 15:10
Udostępnij na Facebooku