OSP Bielsko Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko

Ćwiczenia w ratownictwie lodowym 2017

Podczas zabezpieczania zawodów wędkarskich w Orchowie, postanowiliśmy zorganizować kolejne ćwiczenia wewnątrzgminne, tym razem w zakresie działań na lodzie. Wspólnie z druhami z jednostek OSP Orchowo i OSP Słowikowo przeprowadziliśmy szkolenie z ratownictwa lodowego, które poprowadził Komendant Gminny ZOSP RP - dh Piotr Wędzikowski. W manewrach tych wzięło udział łącznie 23 strażaków z wszystkich trzech jednostek na terenie naszej gminy. Byli to nie tylko wykwalifikowani strażacy, ale również młodzież z naszej jednostki, która przygotowuje się do szkolenia podstawowego strażaka - ratownika. Omówiono wiele możliwości wyciągnięcia osoby z wody, każda z nich została zaprezentowana przez ratowników wodnych, natomiast pozostali słuchacze mogli sobie poćwiczyć w bardziej bezpiecznych warunkach. Na ćwiczeniach wyciągnięto osobę z wody na kilka sposobów, m.in.:
- Przy użyciu sań lodowych
- Przy użyciu dwóch drabin jednoelementowych
- Przy pomocy liny ratowniczej
- Przy pomocy sprzętu podręcznego, np. napowietrzonego węża W52

Po omówieniu etapu wyciągania osób z wody, ratownicy medyczni przypomnieli sobie oraz przeprowadzili szkolenie w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym wyciągniętym z wody. Omówiono kolejno etapy postępowania przy osobie poszkodowanej, od zebrania informacji o stanie poszkodowanego, poprzez wezwanie pomocy medycznej i resuscytację krążeniowo oddechową aż do przekazania osoby zespołowi ratownictwa medycznego. Po zakończonych manewrach Prezes Gminny ZOSP RP w Orchowie - dh Tomasz Tomczak podziękował druhom za przybycie oraz Komendantowi Gminnemu za przeprowadzenie szkolenia. Komendant natomiast podsumował dzisiejsze ćwiczenia i stwierdził, że cel dzisiejszych ćwiczeń został osiągnięty.

Naszą jednostkę najbardziej ucieszyła frekwencja wśród młodzieży, którzy licznie wzięli udział w szkoleniu. Dziękujemy Panu Ryszardowi Szczepańskiemu - Prezesowi Koła Wędkarskiego nr 11 w Orchowie oraz Panu Januszowi Szczepańskiemu - organizatorowi zawodów za zaproszenie. To było głównym aspektem do zorganizowania ćwiczeń w ratownictwie lodowym.

Po zakończeniu działań, strażacy rozgrzali się przy ognisku, na którym upiekli pyszne kiełbaski.

Poniżej film, na którym wzorowane były ćwiczenia, ponieważ pokazuje prawidłowe działania w ratownictwie lodowym.
Zachęcamy wszystkich strażaków do obejrzenia.

29 stycznia 2017 20:42
Udostępnij na Facebooku