OSP Sanok Olchowce Ochotnicza Straż Pożarna Sanok Olchowce

Defibrylator AED w rękach naszej młodzieży z MDP

Dzisiaj (tj. 25.02.2017) w naszej jednostce druhowie z MDP mieli możliwość zapoznania się z defibrylatorem szkoleniowym AED. Po wysłuchaniu informacji jak pracuje to urządzenie, jak jest zbudowane oraz czym się różni od defibrylatora stosowanego przy osobie, u której stwierdzono zatrzymanie krążenia, młodzież samodzielnie przeprowadzała defibrylację. Użycie sprzętu zademonstrowano na fantomie.

 

Co to jest AED?

Automatyczny defibrylator zewnętrzny – AED – to stosowane w przypadku zatrzymania krążenia urządzenie, które wyzwala impuls elektryczny w celu zatrzymania migotania komór i przywrócenia prawidłowej akcji serca. Właściwe umieszczenie elektrod ma duże znaczenie. Zapewnia prawidłowy odczyt i interpretację rytmu serca przez AED oraz następujące potem dostarczenie impulsu elektrycznego.

 

Postępowanie przy użyciu AED:
Towarzysząca Ci przeszkolona osoba powinna uciskać klatkę piersiową i wykonywać oddechy ratownicze (Resuscytacja krążeniowo-oddechowa) w czasie uruchamiania AED.

1. Włącz AED i słuchaj poleceń głosowych urządzenia.
2. Naklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową, tak jak pokazano na opakowaniu elektrod:
- pod prawym obojczykiem wzdłuż tułowia
- pod lewą pachą wzdłuż tułowia.
3. Odsuń się od poszkodowanego! Po naklejeniu elektrod następuje analiza rytmu.
4. W trakcie analizy rytmu nie wolno dotykać poszkodowanego!
5. Jeśli po analizie pojawi się komunikat: Wyładowanie elektryczne wskazane, odsuń się od poszkodowanego i wciśnij przycisk wstrząs.
6. Podczas wyładowania nie wolno dotykać poszkodowanego!
7. Po wyładowaniu natychmiast rozpocznij uciskanie klatki piersiowej oraz oddechy ratownicze (30 uciśnięć: 2 oddechy).
8. Wykonuj uciskanie klatki piersiowej do czasu automatycznego rozpoczęcia kolejnej analizy rytmu serca.
9. Jeśli po analizie pojawi się komunikat: Wyładowanie elektryczne jest niewskazane, natychmiast rozpocznij uciskanie klatki piersiowej oraz oddechy ratownicze (30 uciśnięć: 2 oddechy).
10. Wykonuj uciskanie klatki piersiowej do czasu automatycznego rozpoczęcia kolejnej analizy rytmu serca (powróć do punktu 8).

 

Bezpieczne użycie AED:

1. Nie dotykaj poszkodowanego podczas analizy rytmu i defibrylacji.
2. Nie naklejaj elektrod na mokrą klatkę piersiową. Koniecznie ją osusz, zanim nakleisz elektrody.
3. Nie naklejaj elektrod na plastry.
4. Nie naklejaj elektrod nad rozrusznikiem serca – jeśli jest widoczny, naklej elektrodę około 10 cm poniżej.
5. U mężczyzn z obficie owłosioną klatką piersiową przed naklejeniem elektrod może być konieczne usunięcie włosów (użyj sprzętu znajdującego się w zestawie z AED).

 

Dziękujemy serdecznie jednostce OSP KSRG Niebieszczany za wypożyczenie defibrylatora szkoleniowego oraz fantoma, co umożliwiło nam przeprowadzenie lekcji pokazowej dla naszej młodzieży jak bezpiecznie użytkować defibrylator AED oraz użycie sprzętu do samodzielnego przeprowadzania defibrylacji przez nich.

25 lutego 2017 19:35
Udostępnij na Facebooku