OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Dodatek emerytalny dla strażaków OSP. Opublikowano rozporządzenie.

Z początkiem bieżącego roku w życie weszła ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, na podstawie której wprowadzono świadczenie emerytalne w wysokości 200 zł miesięcznie dla strażaków OSP, którzy przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet brali udział w akcjach ratowniczych. Właśnie opublikowano rozporządzenie MSWiA w tej sprawie, a w nim wzór wniosku.

Prawo do świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek samego zainteresowanego, który trzeba złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65. roku życia, a przez kobietę 60. roku życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:
- wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);
- zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Można go znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji

 

(Źródło, fot. KG PSP)

9 lutego 2022 11:17
Udostępnij na Facebooku