OSP BLEDZEW Ochotnicza Straż Pożarna BLEDZEW

Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości

Dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bledzew
Dnia 16.10.2018r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Wójt Gminy Bledzew Leszek Zimny oraz Skarbnik Gminy Emilia Bączkowska podpisali umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Bledzew, w ramach programu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
Przedstawicielami strony rządowej byli Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak oraz Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, a gospodarzem spotkania był Lubuski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak
W ramach dofinansowania którego wysokość to 44.124,20 zł planowany jest zakup dwóch toreb ratowniczych PSP R1, noszy typu deska, szyn Kramera, wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych, rozpieracza kolumnowego, latarek akumulatorowych, detektora napięcia, bosaka dielektrycznego, zestawu klinów do stabilizacji pojazdów, parawanu do osłony miejsca wypadku, zabezpieczenia poduszek powietrznych kierowcy i pasażera oraz detektora wielogazowego.
Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości                           Osp Bledzew zostanie doposażona z tego funduszu w następujący sprzęt cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach , zestaw PSP R 1 {torba R1 z wyposażeniem , nosze typu deska , szyny Kramera} ,zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, detektor wielogazowy , parawan do ochrony miejsca wypadków , 2 latarki akumulatorowe

21 października 2018 21:37
Udostępnij na Facebooku