OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Dotacja celowa z Powiatu Gryfińskiego

Dziś tj. 5 grudnia 2017 r. przed południem w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul.Sprzymierzonych 9 została podpisana umowa dotycząca udzielenia dotacji celowej dla Naszej jednostki z przeznaczeniem na zakup:
- 4 kpl. latarek ISKRA Led Atex z uchwytami do hełmów Vulcan,
- 4 szt. kominiarek strażackich niepalnych typu KS,
- 1 pary butów skórzanych strażackich WZ 428,
na łączną kwotę 1 350,00 zł.

W imieniu Powiatu Gryfińskiego umowę podpisali przedstawiciele Zarządu Powiatu Gryfińskiego Pan Wojciech Konarski - Przewodniczący Zarządu i Pan Jerzy Miller - Członek Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Janiny Niwy. Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie zgodnie z jej statutem reprezentował Prezes dh Mariusz Gralak.
Przyznanie dotacji dla jednostek OSP z terenu Powiatu Gryfińskiego jest skutkiem rozmów władz Powiatu Gryfińskiego z przedstawicieli Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Gryfinie, w imieniu którego, podczas podpisywania umów obecna była Sekretarz ZOP OSP RP w Gryfinie dh Anna Kusy-Kłos.
  

5 grudnia 2017 16:00
Udostępnij na Facebooku