OSP Łapalice Ochotnicza Straż Pożarna Łapalice

Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku

W ramach tegorocznego naboru „FLOREK – wsparcie dla OSP" (edycja 2022) nasza jednostka  zrealizowała zadanie pt. „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie". Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.
Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 10.900 zł. W ramach realizowanego Zadania jednostka otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 10.287 zł. Pozostały koszt jednostka pokryła ze środków własnych. Zadanie polegało na zakupie 5 szt. hełmów strażackich. Zadanie obejmuje liczbę osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa w wysokości 140 770
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania z WFOŚiGW znajdują się na stronie https://wfos.gdansk.pl/konkursy/florek-wsparcie-dla-osp-edycja-2022

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

https://wfos.gdansk.pl/

28 sierpnia 2022 15:02
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: wfosigw w gdańsku, NFOŚiGW,