OSP Kępice  Ochotnicza Straż Pożarna Kępice

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Nasza jednostka otrzymała dofinansowanie z konkursu " Florek - wsparcie dla OSP" organizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Zadanie:

"Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępicach w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy"

Koszt kwalifikowany na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochorony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń to 19.120,00 zł.

Treść umowy:

W oparciu o postanowanienia Programu Priorytrtowego Narodowego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej WFOŚiGW. pn. "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.

Częśc 2 ) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu, udziela się OSP w Kępicach na ich wniosek z dnia29.06.2020 r. dotacji do kwoty 19.120,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępicach w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy"

Za kwotę otrzymaną z dofinansowania udało nam się zakupić:

  • Pilarkę do drewna - 1 szt.
  • Buty strażackie skórzane - 4 szt.
  • Sprzęt do oznakowania terenu akcji - 1 szt.
  • Zabezpieczenie poduszek Driver Airbag 3 - 1 kpl.
  • Prądownica wodna - 1 szt.
  • Wąż ssawny 110 - 2 szt.
  • Zestaw klinów i podkładów do stabilizacji MS II - 1 kpl.
  • Ubranie strażackie specjalne - 2 kpl. 

 Link do strony WFOŚiGW w Gdańsku:

www.wfos.gdansk.pl

28 grudnia 2020 16:50
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: WFOŚiGW, Florek, Gdańsk, kępice,