OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ruszyło podpisywanie umów.

Komendant Główny PSP rozpoczął podpisywanie umów z jednostkami OSP, które złożyły wnioski w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ślad za umowami do jednostek mają popłynąć pieniądze - zgodnie z wnioskiem, maksymalnie 5000 złotych dla danej jednostki OSP.

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczy jednostek OSP zaangażowanych w transport osób do punktów szczepień.

- Pierwsze umowy zostały podpisane przez Komendanta Głównego PSP 18 maja. Po podpisaniu każdej umowy do jednostki OSP zostaną przekazane środki w wysokości udzielonego dofinansowania tj. do 5000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym środków ochrony indywidualnej zapewniających przestrzeganie wymaganego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa strażaków ochotników oraz osób przewożonych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - informuje Komenda Główna PSP.

Zgodnie z procedurą, pieniądze mogą zostać wydane na bieżące zakupy, ale również można przeznaczyć je na zwrot już poniesionych wydatków, których dokonano od 20 stycznia 2021 r.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest deklaracja przystąpienia jednostki OSP do realizacji zadania i zgłoszenie się do właściwego komendanta powiatowego/miejskiego PSP, który potwierdza dysponowanie przez jednostkę OSP wystarczającym potencjałem ludzkim lub odpowiednim środkiem transportu i wydaje opinię. Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien być podpisany przez osoby z danej jednostki OSP upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.

Do tej pory strażacy z OSP w całej Polsce zrealizowali już prawie 14 tys. transportów do punktów szczepień przy zaangażowaniu ponad 28 tys. druhów. W sumie siłami OSP i PSP dowieziono do szczepień ponad 17 tys. osób.

Więcej informacji, jak otrzymać dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- Do 5000 zł dla każdej OSP pomagającej w transporcie na szczepienia. Jak otrzymać dofinansowanie?

 

(Fot. KP PSP Sierpc)

19 maja 2021 18:47
Udostępnij na Facebooku