OSP Bielsko Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko

Dzień Strażaka 2019 r.

Tradycyjnie, jak co roku, wspólnie z zaprzyjaźnionymi jednostkami w naszej parafii uroczyście obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka, który w Polsce przypada 4 maja. Dzień ten jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich strażaków zarówno Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Około godziny 15:30 zgromadziliśmy się wspólnie z jednostką OSP Ostrowo i OSP Ciencisko przed remizą w Ostrowie, gdzie nastąpiło wprowadzenie sztandarów przez dowódcę uroczystości – dh Mariusza Wojciechowskiego, naczelnika OSP Ostrowo i złożenie meldunku dh Tomaszowi Tomczakowi – Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Orchowie a jednocześnie Prezesowi jednostki OSP Bielsko. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych wyruszyliśmy przemarszem na mszę świętą do kościoła parafialnego w Ostrowie, którą celebrował ks. proboszcz Witold Zieliński. Po mszy św. wróciliśmy pod remizę, gdzie nastąpiło wręczenie wyróżnień „Za wysługę lat" dla druhów OSP Ostrowo. Po kilku przemówieniach, strażacy udali się do swoich macierzystych jednostek.
Nasi druhowie wrócili do remizy OSP Bielsko, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Tam kolejnym punktem uroczystości było wręczenie legitymacji członkowskich dla nowych druhen Młodzieżowej i Dziecięcej Drużyny Pożarniczej i złożenie przez nich ślubowania. Ślubowanie złożyli:

- Olga Smółka
- Aleksandra Kameduła
- Wiktoria Kameduła

Dalej głos zabrał honorowy Prezes, dh Andrzej Witulski, który odczytał uchwały do odznaczeń. Tego dnia wyróżnieni zostali druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, otrzymując Brązowe Odznaki MDP:

- Dawid Arent
- Maciej Wańkowski
- Jakub Tomczak

Następnie przyszedł czas na nominacje na kolejne stopnie. Zgodnie z wewnętrznym regulaminem odnośnie nadawania stopni w OSP Bielsko, tego dnia nadano:
1. Stopień „Strażak" druhom:
- Janos Marta
- Wierzbińska Izabela
- Szczepański Dominik
- Śmigielski Olek

2. Stopień „Starszy Strażak" druhom:
- Kuczyńska Kamila
- Spochacz Weronika
- Dulik Patryk
- Tomczak Tomasz
- Wesołowski Bartłomiej
- Wolkiewicz Mikołaj
- Zaparucha Igor

3. Stopień „Dowódca roty" druhowi:
- Skalski Emil

4. Stopień „Pomocnik dowódcy sekcji" druhom:
- Przybyszewski Sławomir
- Wańkowski Mateusz
- Wańkowski Piotr

Na koniec Prezes OSP Bielsko zaprosił wszystkich na poczęstunek, gdzie m. in. na najmłodszych druhów czekał pyszny tort.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku życzy wszystkim strażakom wszystkiego dobrego, pomyślności w akcjach ratowniczych, jak najmniej zdarzeń i jak najwięcej szkoleń przygotowujących do akcji bojowych.

Fot. Marek Matusiak
Piotr Wańkowski

 

6 maja 2019 00:06
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: maja, 4, strażaka, 2018, Florian, dzień, ciencisko, ostrowo, bielsko, OSP,