OSP Nowe Miasto Ochotnicza Straż Pożarna Nowe Miasto

Fundusz Sprawiedliwości wesprze OSP Nowe Miasto

30.08.2018r. W Ministerstwie Sprawiedliwości podpisane zostały umowy z samorządami na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z Mazowsza.

Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowany jest we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Umowa, którą podpisali Pełnomocnik ds. Funduszu Sprawiedliwości Michał Woś i Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, pozwala wykorzystać doświadczenie i wiedzę zawodowych strażaków przy wyposażaniu OSP w odpowiedni sprzęt. Dotacje są udzielane za pośrednictwem gmin i miast na prawach powiatu, przy czym właściwi komendanci Państwowej Straży Pożarnej obligatoryjnie opiniują poszczególne wnioski składane do Funduszu Sprawiedliwości.                                         Po podziale środków które są przeznaczone dla naszego powiatu płońskiego, na Gminę Nowe Miasto przeznaczone zostało około 25.000 zł. W tym wkład własny Gminy Nowe Miasto jaki musi ponieść to 1% czyli około 250zł.

Środki zostały podzielone na trzy Jednostki OSP w gminie. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście wzbogaci się o następujący sprzęt: Zestaw Ratowniczy torba PSP R1, deska ortopedyczna, szyny Kramera oraz defibrylator.

Sprzęt ten dzięki staraniom druhów z naszej Jednostki oraz wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości  w dużym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

 

Więcej informacji:

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,11630,ponad-11-milionow-zlotych-na-sprzet-ratowniczy.html

https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/wsparcie-dla-osp/news,11314,nabor-wnioskow-na-dotacje-z-funduszu.html

3 września 2018 19:53
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: nowe miasto, OSP, wsparcie,