OSP Turznica Ochotnicza Straż Pożarna Turznica

„Gaz 2018” Stacja redukcyjna gazu - Nastajki .

Dnia 22.10.2018r. Strażacy wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych. Na stacji redukcyjnej gazu zasymulowany był wyciek gazu. Akcja była niezwykle realistyczna. Widoczna była chmura gazowa oraz słychać było potężny huk uwalnianego gazu o wysokim ciśnieniu. Do akcji ratowniczej wyjechało sześć zastępów ratowniczo-gaśniczych PSP. Dyspozycje wyjazdu otrzymały także OSP w: Pietrzwałdzie, Idzbarku, Reszkach i Turznicy. Strażacy zgodnie z zasadami ratowniczymi w tego typu przypadkach wyznaczyli i monitorowali strefę zagrożenia. Równolegle stworzono tak zwaną ścianę wodną, która ograniczała rozprzestrzenianie się chmury gazowej. Konieczna była organizacja zaopatrzenia wodnego. W pobliżu nie ma sieci hydrantowej. Zastosowano dowożenie wody. Do akcji wkroczyło także pogotowie gazowe. Gazownicy odłączyli newralgiczny odcinek rurociągu i wykonali uszczelnienie wycieku. Ćwiczenia zgrywające, gdzie współpracują ze sobą jednostki PSP z różnych powiatów, ochotnicze straże pożarne oraz inne podmioty ratownicze, są ważnym elementem utrzymywania wysokiego poziomu gotowości bojowej.

Opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Rafał Napiórkowski

23 października 2018 18:21
Udostępnij na Facebooku