OSP Biały Bór Ochotnicza Straż Pożarna Biały Bór

Gmina Biały Bór Nowy samochód Dla OSP SĘPOLNO WIELKIE

Zapraszam wszystkich mieszkańców Sępolna Wielkiego, jak i mieszkańców naszej Gminy, do udziału w uroczystości użyczenia dla jednostki OSP w Sępolnie Wielkim samochodu pożarniczego.
Za otrzymanie tego samochodu, serdecznie dziękujemy Pani poseł Małgorzacie Golińskiej i Panu Wicewojewodzie Markowi Suboczowi. Bez nich, ich wsparcia i pracy naszego samorządu gminnego i powiatowego (Panu Staroście Krzysztofowi Lisowi też dziękuję) na pewno by się nie udało!

Warto przypomnieć, że początki jednostki sięgają lat 50 ubiegłego stulecia. Po zasiedleniu ziem Pomorza, nowo przybyli osadnicy założyli jednostkę OSP Sępolno Wielkie która miała nieść pomoc okolicznym mieszkańcom. Zaadoptowano starą poniemiecką remizę strażacką znajdującą się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. Do pożaru wyjeżdżano strażackim wozem konnym.
W roku 1976 wzbogacono się o samochód pożarniczy marki Star 25 nazwany przez strażaków ,,Babcią".
Dopiero w roku 2000 jednostka pozyskała znaczne doposażanie w sprzęt strażacki, jednostka otrzymała samochód bojowy Star 660.
W 2011 roku jednostka pozyskała samochód pożarniczy Jelcz SPC 8950, Samochód ten został sprzedany, a z uzyskanych pieniędzy w 2017 roku jednostka zakupiła dziś 26 -letni samochód Star P244L, który służy do dzisiaj.

Strażacy z Sępolna Wielkiego bardzo się udzielają, czyny społeczne są tu bardzo popularne. Sami wyremontowali zakupiony w 2017 roku samochód m.in. zlikwidowali rdzę, odmalowali go. Sami wyremontowali dach na strażnicy i dbają o powierzone im mienie.

Ponadto ta jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i często jako pierwsza wyjeżdża do wypadków drogowych, a więc samochód ten bardzo się przyda w ciężkiej służbie.

8 października 2019 13:25
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: samochód,