OSP Janiszewice Ochotnicza Straż Pożarna Janiszewice

Gminny Dzień Strażaka

Podczas  uroczystości Gminnego Dnia Strażaka zorganizowanej w OSP Czechy w dniu 7 maja 2017 roku zostali odznaczeni członkowie naszej OSP:
Strażaka Wzorowy
Druh Jakub Pilc i druh Kamil Wosik
Wysługa lat 35
Druh Ryszard Foryś
Złota odznaka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Druh Kuba Włodarczyk
Srebrna odznaka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Druhna Marta Nowicka, druhna Ola Nowicka i druhna Angelika Bilska
Wyróżnienie otrzymał druh Mateusz Łacwik
Serdecznie gratulujemy.

W dniu 7 maja 2017 roku strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechach była miejscem, w którym spotkali się strażacy z całej Gminy Zduńska Wola, by uroczyście obchodzić Gminny Dzień Strażaka.

Po mszy świętej polowej celebrowanej przez księdza prałata Dariusza Kalińskiego oraz księdza kanonika Janusza Gozdalika, nastąpiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla najbardziej zasłużonych strażaków ochotników. W uroczystości udział wzięli: bryg. mgr inż. Radosław Jadwiszczak, Komendant Powiatowy PSP w Zduńskiej Woli; st. kpt. Grzegorz Styczyński, Dowódca JRG PSP w Zduńskiej Woli; Feliks Pacewicz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego; Krzysztof Durka, Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP; podinspektor mgr Jarosław Tokarski, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli; St. bryg. Wiesław Kopytek, były Komendant Powiatowy PSP w Zduńskiej Woli, Janusz Sakiewa, Przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola, Wojciech Kosiński, sołtys sołectwa Czechy oraz mieszkańcy wsi Czechy. Dowódcą uroczystości był druh Józef Rychlik.

Dzień Strażaka to święto tych, którzy niosą ratunek i poświęcają się dla innych, którzy czuwają, abyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie i spali spokojnie w swoich domostwach.
Jest to święto tych, którzy są synonimem bohaterstwa i odwagi, a za takich właśnie uważani są strażacy.

W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr LZZZ/PL2017-0400 z dnia 12 lutego 2017 roku został odznaczony druh Zdzisław Jankowiak Medalem Złoty Znak Związku. Wręczenie medalu nastąpi 20 sierpnia 2017 roku podczas uroczystości jubileuszowych w OSP Michałów.

Odznakę „STRAŻAK WZOROWY" przyznano druhom: Kamilowi Wosikowi, Jakubowi Pilcowi, Wojciechowi Rosiakowi, Janowi Kuczowolskiemu, Piotrowi Wrąbel, Adrianowi Staniucha, Przemysławowi Subczyńskiemu, Michałowi Rychlikowi, Mariuszowi Kaczmarkowi.

W uznaniu zasług za dotychczasową służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski uchwałą nr 2/2017 z dnia 27 marca 2017 r. nadało odznaczenie:

Wysługa lat 60 – Druhowi Mieczysławowi Błońskiemu

Wysługa lat 50 – Druhowi Józefowi Dobrzyńskiemu

Wysługa lat 45

Druhowi Włodzimierzowi Ignaczakowi
Druhowi Stanisławowi Sowale
Wysługa lat 40 – Druhowi Grzegorzowi Kaczmarkowi

Wysługa lat 35 – Druhowi Ryszardowi Forysiowi

Wysługa lat 30

Druhowi Tomaszowi Marciniakowi
Druhowi Wiesławowi Kulda
Druhowi Zdzisławowi Kulda
Wysługa lat 25

Druhowi Józefowi Rychlikowi
Druhowi Robertowi Kolasińskiemu
Wysługa lat 20

Druhowi Waldemarowi Dominiakowi
Druhowi Tomaszowi Ignaczakowi

Złotą odznakę „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej" przyznano druhowi Jakubowi Włodarczykowi.

Srebrną odznakę „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej" przyznano druhnom: Aleksandrze Nowickiej, Marcie Nowickiej oraz Angelice Bilskiej.

W uznaniu zasług za dotychczasową pracę na rzecz społeczności lokalnej i Ochotniczych Straży Pożarnych Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie pkt. 20 Regulaminu Odznaczeń, Odznak i Wyróżnień Związku OSP RP uchwałą nr 3/2017 z dnia 27 marca 2017 roku przyznało wyróżnienia następującym członkom Ochotniczych Straży Pożarnych:

OSP Annopole Nowe dla druhny Doroty Kornackiej
OSP Czechy dla druhny Grażyny Rychlik
OSP Gajewniki dla druha Zdzisława Wilmańskiego
OSP Izabelów dla druha Krzysztofa Olejnika
OSP Janiszewice dla druha Mateusza Łacwika
OSP Korczew dla druha Andrzeja Pietrzaka
OSP Michałów dla druha Michała Kukieły
OSP Piaski dla druha Wojciecha Rosiaka
OSP Polków dla druha Jarosława Staniuchy
OSP Pratków dla druha Mariusza Nyksa
OSP Rębieskie dla druha Władysława Szewczyka
OSP Wojsławice dla druha Władysława Sobolewskiego
OSP Zamłynie dla druha Jacka Łapińskiego
OSP Zborowskie dla druha Piotra Tokarskiego
Uroczystości towarzyszyła także wystawa wozów strażackich.

Dziękujemy wszystkim jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zduńska Wola za udział w uroczystości. Za organizację i oprawę uroczystości kierujemy serdeczne podziękowania Zarządowi Gminnemu OSP na czele z prezesem Sylwestrem Witczakiem przy wsparciu Wojciecha Knery, pocztom sztandarowym na czele z dowódcą uroczystości Józefem Rychlikiem, OSP Czechy na czele z prezesem Włodzimierzem Ignaczakiem, KGW Czechy na czele z przewodniczącą Urszulą Sakiewą, sołtysowi Wojciechowi Kosińskiemu oraz orkiestrze dętej z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zduńskiej Woli.

 

Info i zdjęcia: http://gminazdunskawola.pl/odznaczenia-dla-druhow-podczas-gminnego-dnia-strazaka/

16 maja 2017 09:45
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: gminny, strażaka, Janiszewice, dzień,