OSP Siedliska Ochotnicza Straż Pożarna Siedliska

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Tuchów, dnia 2 października 2018 roku

Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIEDLISKACH, 33-172 Siedliska 232A

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach". 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 2 października 2018 roku o godzinie 16:00.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 800 000,00 złotych brutto (osiemset tysięcy złotych).

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  • Nr oferty: 1
  • Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: STOLARCZYK MIROSŁAW TECHNOLOGIA POŻARNICZA, ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce;
  • Cena oferty: 799 500,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych);
  • Termin dostawy: 17 grudnia 2018 r. 
  • Okres gwarancji na zabudowę pożarniczą: 24 miesiące;

 

PREZES 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W SIEDLISKACH

Krzysztof Siwak

2 października 2018 17:59
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: oferty, samochód, przetarg,