OSP Jarczew Ochotnicza Straż Pożarna Jarczew

Informacja z otwarcia ofert.


Nr postępowania OSPZP1/2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.07.2017 r. godz. 1215 w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarczewie "

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania: 200 000,00 zł

W postępowaniu oferty złożyli:

L.p. Nazwa Wykonawcy Cena oferty
brutto Termin dostawy
l. P.H.U. TRANSPOL
Grzegorz Konarzewski
ul.Mogielnicka 69a
05-600 Grójec

246 000 zł

14 lipca 2017
2.
BASCCO s.c
Tomasz Sławiński, Krzysztof Sławiński
ul. Fulmana 5/25
20-492 Lublin
200 000 zł
31 sierpnia

2017

-

Daniel Łysoń
Prezes OSP Jarczew

5 sierpnia 2017 12:37
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: Otwarcie ofert, jarczew, OSP, Informacja,