OSP Koziniec-Centrum Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec-Centrum

Inspekcja gotowości operacyjnej

W dniu 25.10.2019 o godzinie 12:32 zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber i mł. asp. Marek Kania przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Koziniec Centrum.
Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed remizę strażacką w Kozińcu, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu GCBARt 3,2/16 polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru mebli drewnianych zgromadzonych przy ścianie budynku remizy pod wiatą o drewnianej konstrukcji dachu, występowało duże zadymienie i zagrożenie dla budynków sąsiednich. W czasie prowadzonej przez strażaków akcji gaśniczej strażacy PSP obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.
Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.
Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki nasz jednostka otrzymała ocenę bardzo dobrą uzyskując 94 punkty na 100 możliwych.
fot. mł. bryg. Jacek Kolber

7 listopada 2019 19:42
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: inspekcja,