OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Jedziemy dalej z modernizacją naszej remizy

W naszej jednostce cały czas trwają prace związane z modernizacją i rozbudową budynku remizy o nowy boks garażowy, co wpłynie na zwiększenie gotowości bojowej jednostki oraz zapewni właściwe zabezpieczenie samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu i wyposażenia przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
Realizacja tak szeroko zakrojonego przedsięwzięcia możliwa jest dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach „Grantów Strażackich 2021", zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy Widuchowa, sponsorów i osób przyjaznych jednostce, własnych środków finansowych jednostki oraz ogromnego wkładu własnej pracy druhen i druhów z Krzywina.

21 października 2021 21:57
Udostępnij na Facebooku