OSP Przysucha Ochotnicza Straż Pożarna Przysucha

Jubileusz 100-lecia powstania jednostki

W dniu 24 września Ochotnicza Straż Pożarna w Przysusze obchodziła jubileusz 100-lecia powstania jednostki. Obchody rozpoczęły się pod strażnicą OSP, gdzie podczas uroczystej zbiórki odsłonięto i poświęcono tablice pamiątkową. Aktu tego dokonali: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Zbigniew Gołąbek, Starosta Przysuski Marian Niemirski, Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Tadeusz Tomasik, Prezes Jednostki OSP Przysucha dh Kamil Potocki oraz kapelan przysuskich strażaków ks. kan. Stanisław Traczyński w towarzystwie ks. kan. Leszka Sokoła. Po osłonięciu tablicy głos zabrał dh Kamil Potocki, który przywitał zaproszonych gości, następnie wspomniał tych, którzy nie doczekali jubileuszu, a położyli ogromne zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej w naszym mieście. Wszyscy zebrani uczcili ich pamięć minutą ciszy, zabrzmiały syreny. Następnie wszyscy przemaszerowali do miejscowego Kościoła p.w. św. Jana Nepomucena, gdzie sprawowana była msza święta w intencji strażaków i ich rodzin. We wspólnej modlitwie uczestniczyli mieszkańcy Przysuchy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, władze Powiatu Przysuskiego, władze samorządowe Gminy i Miasta Przysucha, przedstawiciele służb mundurowych, Przedstawiciele Lasów Państwowych, przysuskich szkół, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz 19 pocztów sztandarowych: KP PSP Przysucha i OSP z Przysuchy, Smogorzowa, Skrzyńska, Zychorzyna, Nieznamierowic, Ulowa, Drzewicy, Wiru, Glińca, Potworowa, Grabowej, Kowali, Klwowa, Ninkowa, Skrzynna, Wieniawy, Borkowic i Odrzywołu. Msze celebrował kapelan przysuskich strażaków ks. Stanisław Traczyński, kapelan opoczyńskich strażaków ks. Leszek Sokół oraz ks. dr hab. Dariusz Pater, który wygłosił homilię pełną refleksji na temat trudu pracy strażaków. Ks. Pater wspomniał o poświęceniu dla innych oraz zmieniającym się na przestrzeni lat zakresie zadań, jakie strażacy pełnią, od gaszenia pożarów do profesjonalnego ratownictwa medycznego czy chemicznego. Po zakończeniu mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta na targowisko miejskie, odbyła się też parada wozów strażackich. W paradzie uczestniczyły rozmaite pojazdy pożarnicze, począwszy od zabytkowej bryczki konnej należącej do OSP w Borkowicach, po najnowocześniejsze pojazdy pożarnicze przybyłe z zaprzyjaźnionych jednostek spoza terenu powiatu przysuskiego. Wielką atrakcją był też pojazd o niezwykłych właściwościach terenowych marki SKOT z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Drzewica. Uczestnikom parady towarzyszyła Przysuska Orkiestra Dęta, która uświetniła całą uroczystość. Dalsza część jubileuszu odbyła się na targowisku miejskim. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości złożył Dowódca uroczystości dh Andrzej Tracz, meldunek przyjął dh Zbigniew Gołąbek. Po przeglądzie pododdziałów, poczet flagowy w składzie dh Łukasz Jacewicz, dh Zbigniew Waszkowski, dh Piotr Chylak, dokonał „Podniesienia Flagi Państwowej" we wzorowy sposób, orkiestra odegrała „Hymn Państwowy". Następnie zaproszonych gości powitał naczelnik OSP w Przysusze dh Hubert Potocki. Podziękował on również strażakom za ofiarność, poświęcenie i aktywne udzielanie się w życie jednostki oraz rodzinom strażaków za wsparcie i wyrozumiałość. Historię jednostki OSP Przysucha przedstawił zastępca naczelnika dh Krzysztof Plaskota. Przystąpiono do Odznaczeń dla zasłużonych. Najwyższym odznaczeniem w strukturach OSP„Złotym Znakiem Związku" została odznaczona jednostka OSP Przysucha oraz dh Wiesław Łękawski. Po udekorowaniu sztandaru jednostki OSP Przysucha, poczet sztandarowy w składzie: dh Grzegorz, dh Zbigniew Skorupa, dh Jarosław Lewandowski, dokonali prezentacji sztandaru. „Złotym Medalem" za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został dh Grzegorz Stojek. „Srebrnym Medalem" oznaczeni zostali dh Kamil Potocki, Edward Skólski, natomiast „Brązowym Medalem" dh Hubert Potocki oraz dh Łukasz Plaskota. Odznaką „Strażak Wzorowy" wyróżnieni zostali dh Dawid Walaszczyk oraz dh Jarosław Lewandowski. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego odznaczyli medalem „Pro Masovia" jednostkę OSP Przysucha, Prezesa ZOMG ZOSP RP w Przysusze dh-a Józefa Pomykałę oraz Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha Tadeusz Tomasik. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak wyróżnili druhów: Józefa Pomykałę, Wiesława Łękawskiego, Marka Snopka, Zbigniewa Skorupę Tadeusza Komorowicza, Bogdana Stasiaka oraz Macieja Stasiaka Dyplomem Uznania za wieloletnią, ofiarną służbę. Zarząd OSP w Przysusze wyróżnił Panią dr Agnieszkę Zarychtę-Wójcicką oraz Dominikę Lefek za trud pracy włożony w publikacje „100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze". Podziękowanie otrzymała również Przysuska Orkiestra Dęta, za wyśmienitą oprawę muzyczną uroczystości.
Następnie głos zabrali: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Zbigniew Gołąbek Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdan Łasica, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego dh Rafał Rajkowski, Wicestarosta dh Tomasz Matlakiewicz, Burmistrz Tadeusz Tomasik oraz Komendant Powiatowy PSP w Przysusze mł. bryg. Marcin Sokół. Wszyscy gratulowali jubileuszu 100-lecia oraz składali najlepsze życzenia dla strażaków. Na ręce Prezesa jednostki OSP Przysucha zostały złożone upominki oraz listy gratulacyjne. Dowódca dh Andrzej Tracz złożył meldunek o zakończeniu uroczystości dh-owi Zbigniewowi Gołąbkowi. Kolejnym punktem obchodów miał być pokaz ratownictwa zorganizowany przez JRG w Przysusze oraz OSP Borkowice. Pokaz ten niestety nie odbył się ponieważ Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Przysuchy musiała wyjechać do wypadku drogowego. W tym samym czasie do zabezpieczenia terenu miasta i powiatu zadysponowano jednostkę OSP Borkowice. Po zakończeniu uroczystości wystąpiła Przysuska Orkiestra Dęta pod kierownictwem Pana Marka Kowalskiego. Wszyscy strażacy oraz zaproszeni goście udali się na poczęstunek, który smakował jeszcze lepiej dzięki profesjonalnej obsłudze kelnerów z Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry pod nadzorem Pani Barbary Oracz.
W tym miejscu Zarząd OSP w Przysusze pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy włożyli wkład w organizację jubileuszu. Podziękowania te należą się sponsorom, instytucjom i szkołom współpracującym, władzom samorządowym a także rodzinom strażaków i samym strażakom. Wszystkim tym, którzy zaoferowali swoją pomoc i pomogli w organizacji obchodów 100-lecia.

4 października 2017 19:05
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: 360 | Tagi:
Zobacz inne informacje z kraju
Brak podobnych newsów