OSP  Siedlin Ochotnicza Straż Pożarna Siedlin

Jubileuszu 5-lecia jednostki oraz uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo - gaśniczego

W dniu 14 grudnia 2019 roku w OSP Siedlin odbyła się Uroczystość Jubileuszu 5-lecia jednostki oraz uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo - gaśniczego.

Spotkanie założycielskie OSP Siedlin odbyło się 11 kwietnia 2014 roku. Jest to najmłodsza jednostka OSP na terenie powiatu płońskiego. Powitania przybyłych na uroczystość gości oraz przedstawienia rysu historycznego dokonał Prezes OSP Siedlin Dh Cezary Goszczyński. Jednostka została wyróżniona Medalem Pamiątkowym ,, PRO MASOVIA''.

Podczas uroczystości wręczono wyróżniającym się członkom OSP Siedlin odznaczenia oraz dyplomy tj.:
a) Brązowy medal ,, Za zasługi dla pożarnictwa'' otrzymał Dh Jerzy Mękarski
b) Odznakę ,, Strażak Wzorowy '' otrzymali nw. członkowie jednostki :
- Aleksandrowski Bogdan
- Arentowicz Paweł
- Ksybek Wojciech
-Lewandowski Mariusz
-Matusiak Michał
c) ,, Dyplom Uznania'' Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymali:
- Arentowicz Paweł
- Goszczyński Cezary
-Lewandowski Mariusz
- Matusiak Mateusz
- Piechota Dariusz
- Schodowski Bartosz
- Traczyński Dawid
- Zamędzki Przemysław
- Zientarski Grzegorz
- Żochowski Robert

Następnie nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego, które zostało poprzedzone podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego.
OSP Siedlin otrzymała na swoje wyposażenie sprzęt hydrauliczny ratownictwa technicznego tj.:
- nożyce hydrauliczne RSX 160/50
- rozpieracz ramieniowy SP 49
- 2 odcinki węży wysokociśnieniowych
oraz 2 kpl. sprzętu ochrony dróg oddechowych tj. aparatów powietrznych AirGo FIX PRO.
Łączna wartość przekazanego sprzętu to kwota 56.091,94 zł z czego :
- 16 000,00 zł to środki Urzędu Marszałkowskiego
- 15 000,00 zł to środki MSWiA
- 25 091,94 zł to środki gminy Płońsk

Na ręce Prezesa OSP Siedlin zostały skierowane listy gratulacyjne od:
- Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Dh Waldemara Pawlaka
- Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
- Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego Dh Antoniego Jana Tarczyńskiego.

W uroczystości udział wzięli min. :
- Dh Paweł Obermeyer – Radny Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w Warszawie
- Dh Aleksander Jarosławski – Prezes ZOP i ZOMG ZOSP RP w Płońsku i jednocześnie Wójt Gminy Płońsk
- st. bryg. Dariusz Brzeziński – Komendant Powiatowy PSP w Płońsku
- st. bryg. Paweł Jakubowski – pracownik Mazowieckiej Komendy PSP w Warszawie, Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Płońsku
- Dh Antoni Czapski - członek ZOW ZOSP RP w Warszawie
- Dh Andrzej Stolpa Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Płońsku, Sekretarz Gminy Płońsk
- bryg. Janusz Majewski – Z-ca KP PSP w Płońsku
- mł. bryg. Andrzej Głowacki – Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego KP PSP w Płońsku

Uroczystości zakończyło spotkanie opłatkowe, które odbyło się w świetlicy w Cempkowie.

22 grudnia 2019 13:39
Udostępnij na Facebooku