OSP Bączal Górny Ochotnicza Straż Pożarna Bączal Górny

'Każdy adres jest ważny'

Ruszyła kampania informacyjna Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, której głównym celem jest promocja roli i ogromnej wagi aktualnych rejestrów adresowych. Akcja odbywa się pod hasłem: „Każdy adres jest ważny".

Służby Ratunkowe, takie jak: Państwowe Ratownictwo Medyczne, ale także Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego posługują się bazami danych zawierającymi dane specyficzne dla konkretnej służby ale również całym szeregiem danych mapowych i danych przestrzennych umożliwiających lokalizacje zjawisk, zdarzeń i wzajemnych zależności między nimi. Bieżący dostęp do najbardziej aktualnych zbiorów zapewnia im przygotowany przez GUGiK Uniwersalny Moduł Mapowy. Moduł ten to zrealizowane z myślą o pracy ww. służb specjalne oprogramowanie, które zawiera dane przestrzenne, dane lokalizacyjne, adresowe obudowane szeregiem narzędzi analitycznych, umożliwiających ich sprawne wykorzystanie. Zawarte w nim rekordy dotyczące lokalizacji adresów są na bieżąco aktualizowane przez samorządy.

– Niewpisanie do bazy nawet jednego adresu może skończyć się tragedią. Przykład, do czego może doprowadzić taka sytuacja, będzie tematem jednego z trzech, przygotowywanych w ramach kampanii informacyjnej spotów – mówi Jakub Giza. Przedstawiona w nim zostanie sytuacja, w której ratownicy medyczni mogą nie zdążyć udzielić pomocy, gdyż adres pod który mają dotrzeć nie znajduje się w bazie. Przez to dojazd na miejsc zdarzenia trwa znacznie dłużej.

Kampania informacyjna odbywa się w ramach projektu „TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych – Etap I". TERYT3 to projekt polegający na rozbudowie istniejących systemów do prowadzenia rejestrów adresowych, obejmujących ewidencję miejscowości, ulic i adresów (EMUIA) oraz państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG).

Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących właściwości miejscowej oraz lokalizacji obiektów w terenie. Poziom aktualności oraz referencyjność tych danych odgrywa znaczącą rolę między innymi w podejmowaniu przez gminy, miasta czy powiaty decyzji dotyczących rozwoju infrastruktury czy planowania przestrzennego.

25 grudnia 2015 11:10
Udostępnij na Facebooku