OSP Ochotnicza Straż Pożarna

KG PSP: W 2021 roku zaplanowano więcej szkoleń podstawowych dla strażaków OSP

Od początku pandemii koronawirusa wprowadzono wiele zmian i obostrzeń, dotyczących m.in. szkoleń dla strażaków OSP. Komenda Główna PSP zapowiada, że w 2021 roku zaplanowano 371 szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP we wszystkich województwach. To o 160 więcej niż zrealizowano w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. zorganizowano w całym kraju łącznie 211 szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP, w których udział wzięło ponad 5400 druhów. Ponadto strażacy PSP przeszkolili 29 500 druhów OSP w zakresie zasad podejmowania działań związanych z COVID-19. Opracowano także materiał edukacyjny dla jednostek OSP w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa. W ubiegłym roku zorganizowano także kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) i recertyfikacje KPP.

- W kwestii dotyczącej tzw. „recertyfikacji KPP", w związku z pandemią COVID-19 istotną kwestią jest fakt, że wprowadzono przepis, w wyniku którego ważność kwalifikacji KPP została automatycznie przedłużona. Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 16 października 2020 r. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej oraz w okresie 60 dni od dnia odwołania tych stanów, zachowują ważność zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie KPP i uzyskaniu tytułu ratownika oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie KPP i uzyskaniu tytułu ratownika oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika. W związku z powyższym egzaminy związane z recertyfikacją kwalifikacji KPP ograniczono do niezbędnego minimum - przypomina Komenda Główna PSP.

W 2021 roku zaplanowano we wszystkich województwach 371 szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dopuścił aktualnie możliwość prowadzenia zajęć teoretycznych w formie zdalnej, w trakcie szkoleń realizowanych według zatwierdzonych przez siebie programów szkolenia, natomiast zajęcia praktyczne będą realizowane w tradycyjnej formie, z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego.

Ostateczne decyzje w kwestii realizacji szkoleń dedykowanych dla OSP, będą podejmowane przez właściwych miejscowo kierowników jednostek organizacyjnej PSP, po przeprowadzeniu analizy uwzględniającej sytuację epidemiczną na terenie powiatu/województwa i ustanowione w tym zakresie przepisy prawa.

(Fot. KG PSP)

7 kwietnia 2021 17:54
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: komenda główna psp, szkolenia OSP, kg psp,