OSP Siedliska Ochotnicza Straż Pożarna Siedliska

Kontrola gotowości bojowej

W czwartek (02.06.2022r.) o 10:18 rozbrzmiał dźwięk syreny oraz dzwoniących telefonów wzywający naszych druhów do remizy na alarm.

Po przybyciu do remizy okazało się, że jest to coroczna inspekcja przeprowadzana przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, która ma sprawdzić gotowość naszych druhów do działań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego należy nasza OSP.

Podczas tej kontroli sprawdzany był czas reakcji druhów na alarm wraz z wyjazdem pełnego zastępu, sprawność sprzętu znajdującego się na samochodzie naszej OSP czy też prawidłowość dokumentacji. Nasi strażacy zostali poddani również ćwiczeniom praktycznym (pożar wewnętrzny w budynku), jak i sprawdzianowi teoretycznemu. Końcowa ocena, jaka została uzyskana to bardzo dobry.

4 czerwca 2022 10:45
Udostępnij na Facebooku