OSP Wola Drwińska Ochotnicza Straż Pożarna Wola Drwińska

KURS KPP DLA STRAŻAKÓW W GMINIE DRWINIA

W dniu 3 października br. w Domu Ludowym w Woli Drwińskiej egzaminem końcowym zakończył się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w którym uczestniczyli druhowie z jednostek OSP działających na terenie naszej gminy.

Kurs realizowany był w ramach środków budżetowych Gminy Drwinia oraz dofinansowania otrzymanego w ramach konkursu ,,Bezpieczna Małopolska 2017" ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Uczestników kursu, wykładowców oraz egzaminatorów powitał obecny podczas egzaminu Jan Pająk Wójt Gminy życząc wszystkim uzyskania pozytywnej oceny końcowej. Egzamin składał się z dwóch części – teoretycznej w formie testu oraz części praktycznej. Druhowie, którzy uczestniczyli w kursie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat udzielania pomocy osobom poszkodowanym, zapoznali się również z zasadami jakie obowiązują w ratownictwie medycznym realizowanym przez straż pożarną. Nabytą przez strażaków wiedzę sprawdzała komisja egzaminacyjna, której przewodniczył bryg. Jacek Nitecki Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Uzyskane tytuły ratownika są początkiem dalszego samokształcenia, które jest niezbędne aby nabyte umiejętności utrwalać oraz doskonalić.

Autor: PW.

29 października 2017 12:50
Udostępnij na Facebooku