OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Mamy swój udział w realizacji filmu profilaktycznego "HEJT".

3 października odbyła się oficjalna premiera filmu profilaktycznego „HEJT”, który powstał w ramach organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie konkursu na scenariusz filmu profilaktycznego, którego główną nagrodą było zrealizowanie filmu na podstawie zwycięskiego scenariusza, którego ostateczna wersja zostanie przekazana do wszystkich placówek oświatowych w powiecie jako materiał dydaktyczny do realizacji programów i zajęć profilaktycznych. Zwycięski scenariusz II edycji konkursu napisała uczennica Szkoły Podstawowej w Krzywinie - Nikola Wojtasik, której serdecznie gratulujemy. Należy tu nadmienić, że również w ubiegłym roku (w I edycji konkursu) zwycięski scenariusz na podstawie, którego podstawie również powstał film profilaktyczny „ Czy warto…?” napisała inna uczennica Szkoła Podstawowa w Krzywinie - Julia Prahl. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie miała swój skromny wkład w powstanie filmu biorąc czynny udział w jego realizacji.

4 października 2019 22:25
Udostępnij na Facebooku