OSP Templewo Ochotnicza Straż Pożarna Templewo

Mamy to! sprzęt za 22 074.00 zł

W dniu 04.10.2019r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbyło się wręczenie symbolicznych czeków w ramach programu Mały Strażak organizowanego przez WFOSiGW w Zielonej Górze.

Nasza jednostka OSP Templewo przy współudziale Urzędu Gminy Bledzew złożyła wniosek do programu na realizację zadania pn. „Zwiększenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Templewie poprzez zakup niezbędnego wyposażenia" i otrzymała dofinansowanie w wysokości 19866,60 zł na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego.

Dzięki pozyskanej dotacji i wkładzie własnym jednostki pozyskano następujący sprzęt:

• 1 szt. Motopompa szlamowa WT30X (1210l/m)
• 5 szt. Latarek kątowych Nightstick Intrant – Strefa 0
• 1 szt. Hooligan – narzędzie wielofunkcyjne
• 2 szt. Tłumica gumowa ze stylem teleskopowym
• 8 szt. Kominiarek niepalnych
• 1 szt. Przenośny maszt do oświetlenia miejsca akcji – bezprzewodowy
• 2 pary butów specjalnych skórzanych
• 1 Zestaw Podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów:
• - 2 x klin schodkowy
• - 2 x podpora 1200
• - 2 x szybka stabilizacja SW350
• - 2 x zawiesie 1m 1t
• - 2 x Szakla mała
• - 2 x pas transportowy z grzechotką 5m z grzechotką.

Celem realizowanego zadania jest Zwiększenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Templewie poprzez zakup niezbędnego wyposażenia.

W obszarze działania jednostki czyli na terenie całej gminy Bledzew oraz powiatu międzyrzeckiego znajduje się wiele terenów leśnych, a w gminie także terenów chronionego krajobrazu i użytków ekologicznych.

Dzięki realizacji zadania zwiększy się potencjał ratowniczy jednostki, bezpieczeństwo ratowników podczas działań, zwiększy się także poziom bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

Nasza jednostka będzie mogła w pełni wykorzystać swój potencjał, którego w chwili obecnej nie wykorzystuje z powodu braków sprzętowych.

17 listopada 2019 20:05
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: GPR OSP TEMPLEWO, OSP Templewo,