OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Masz panele fotowoltaiczne? Zadbaj o bezpieczeństwo strażaków.

Strażacy zachęcają posiadaczy paneli fotowoltaicznych do umieszczania na ogrodzeniach posesji tabliczek, a w tablicach rozdzielczych - naklejek, które ostrzegają strażaków o zainstalowanej instalacji.

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Patryk Maruszak rozpoczął kampanię społeczną „Zadbaj o bezpieczeństwo strażaka – fotowoltaika zagrożeniem dla ratownika".

Kampania społeczna skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów wyposażonych lub zasilanych energią uzyskiwana z instalacji fotowoltaicznych. Popularność instalacji fotowoltaicznych wymusza na strażakach posiadanie wiedzy, dzięki której będą mogli nieść skuteczną pomoc poszkodowanym w obiektów wyposażonych w takie systemy.

Co może być zaskakujące, instalacje fotowoltaiczne nie zawsze są od razu widoczne, dlatego jednym z elementów poprawiających bezpieczeństwo strażaków jest informacja o jej istnieniu w postaci specjalnego oznakowania. Jest to znak graficzny, przedstawiony w PN-EN 60364-7-712 oraz wytycznych branżowych, który zgodnie z jej zapisami powinien być umieszczony:
- w złączu instalacji elektrycznej,
- w miejscu pomiaru, jeżeli jest oddalony od złącza,
- w jednostce odbiorcy lub tablicy rozdzielczej, do której podłączone jest zasilanie z falownika,
albo inne gwarantujące skuteczne powiadomienie i zamontowanej instalacji np. ogrodzenie posesji, elewacji budynku.
Uwzględniając te założenia oraz fakt, że informacja powinna być przekazana jak najszybciej ratownikom, KW PSP w Gorzowie Wlkp. proponuje by znak informujący o występowaniu instalacji fotowoltaicznej został umieszczony zarówno w postaci stosownej naklejki, również w formie tabliczki na ogrodzeniu posesji.

- Strażacy PSP i OSP z woj. lubuskiego będą docierać do mieszkańców i przekazywać informacje o zagrożeniach oraz naklejki i tabliczki. Jeśli ktoś będzie zainteresowany indywidualnym odbiorem może osobiście zgłosić się do najbliższej komendy PSP i takie materiały uzyska - informuje mł. bryg. Dariusz Szymura.

Można także pobrać znak graficzny na naszej stronie w poniższym linku i samemu wydrukować naklejki i oznakować instalacje.

Strażacy apelują, by właściciele domów, wyposażonych w fotowoltaikę podczas akcji informowali strażaków:
- gdzie umieszczone są moduły fotowoltaiczne, inne elementy instalacji PV i skrzynka przyłączeniowa sieci elektroenergetycznej.
- poinformuj czy instalacja wyposażona jest w magazyny energii (akumulatory) oraz ich umiejscowienie.
- poinformuj czy w obiekcie znajduje się plan urządzenia fotowoltaicznego (instalacji fotowoltaicznej) dla ekip ratowniczych.
- poinformuj w jakie zabezpieczenia wyposażona jest instalacja PV.
- podaj przebieg tras kablowych prądu stałego DC, od modułów fotowoltaicznych do falownika oraz od falownika do rozdzielni elektrycznej w budynku.

 

(Fot. pixabay.com/KW PSP Gorzów Wlkp.)

12 maja 2022 10:49
Udostępnij na Facebooku
Zobacz inne informacje z kraju
Brak podobnych newsów