OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Niższy VAT na sprzęt ratowniczy dla OSP? To jedna z propozycji PSL.

Obniżka stawki podatku VAT z 23% do 8%, ale też wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Program Modernizacji Remiz Strażackich - to kilka propozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego w trwającej kampanii wyborczej.

W programie wyborczym PSL znajdziemy kilka ważnych punktów, dotyczących strażaków-ochotników.

Obniżka VAT na sprzęt pożarniczy

- Obecnie stawka podatku VAT na sprzęt pożarniczy wynosi 23%. Stanowi to znaczny wydatek dla samorządów, nie tylko przy zakupie drobnego sprzętu ratowniczego, ale szczególnie przy zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych. Proponujemy powrót do 8% stawki VAT na sprzęt pożarniczy - czytamy w programie.

Składki zdrowotne i wcześniejsza emerytura

Kolejną zapowiedzią jest pokrycie z budżetu państwa składki zdrowotnej w zakładzie pracy, w którym pracuje strażak-ochotnik. Chodzi o tych strażaków, którzy uczestniczą w akcjach. Według planów PSL, strażakom będzie też przysługiwać ekwiwalent za udział w akcji równy co najmniej najniższej godzinowej stawce wynagrodzenia. Ekwiwalent ten miałby pochodzić z budżetu państwa. Ponadto strażacy OSP mieliby również prawo do dodatkowych dni wolnych od pracy na czas akcji bojowych i szkoleń. Strażakom z OSP przysługiwałaby również możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę - o każdy miesiąc za każdy rok, w którym uczestniczył bezpośrednio w akcjach ratowniczych.

Wsparcie dla MDP

PSL planuje objąć Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze wsparciem podobnym, jakie mają organizacje harcerskie. Chodzi o zachęcanie przez dyrektorów szkół i pomoc w tworzeniu, wspólnie z OSP, przyszkolnych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także umożliwienie uczniom od 16. roku życia w uczestniczeniu w części teoretycznej szkoleń podstawowych dla strażaków OSP. Po ukończeniu 18. roku życia uczeń mółby już zdać egzamin.

Program Modernizacji Remiz Strażackich

W ramach powszechnego systemu ochrony ludności ma powstać Program Modernizacji Remiz Strażackich. M to zapwnić odpowiednie zaplecze logistyczne. Umundurowanie ochronne dla każdego przeszkolonego strażaka OSP, po ukończeniu szkolenia podstawowego, ma zapewnić Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w takiej samej formie, jak umundurowanie strażaków PSP.

Los OSP w rękach samych strażaków

W programie PSL czytamy też, że Ochotnicze Straże Pożarne muszą pozostac niezależne i samorządne. - Nie dopuścimy do upaństwowienia OSP i przejęcia przez Skarb Pañstwa mienia, wyposażenia, samochodów i budynków będących w ich posiadaniu. Wszystkie akty prawne i dokumenty decydujące o zmianach w OSP mają być tworzone wspólnie ze strażakami, a zarządzanie środkami z budżetu państwa ma być w rękach władz OSP, a nie urzędników - czytamy.

(Fot. Twitter PSL)

9 września 2019 16:23
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: PSL, remiza strażacka, OSP,