OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Nowe przywileje dla strażaków OSP. MSWiA i KG PSP podali konkrety. [LISTA]

Projekt nowej ustawy dotyczącej Ochotniczych Straży Pożarnej zapowiedzieli dzisiaj podczas konferencji prasowej - Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA oraz nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Prezentujemy na gorąco hasłową listę najważniejszych punktów, które zapowiedziano.
  
1. Dodatek emerytalny dla strażaków OSP
Każda druhna przechodząca na emeryturę w wieku od 60 lat i druhów w wieku od 65, jeśli przez przynajmniej 25 lat brał czynny udział w akcjach gaśniczych, otrzyma dodatek w kwocie równej 1/14 najniższego wynagrodzenia. Środki mają być wypłacane z puli zakłądu emerytalno-rentowego MSWiA. Dodatek będzie przyznawany na podstawie oświadczenia 3 wiarygodych świadków, zatwierdzone przez gminę i lokalną komendę powiatową PSP

2. Kompleksowe uregulowanie świadczeń za udział w akcjach, zwolnień z pracy, odszkodowań
Strażacy OSP uzyskają takie same uprawnienia jak funkcjonariusze PSP w tym zakresie.

3. W każdej komendzie wojewódzkiej będzie jeden zastępca odpowiedzialny za sprawy OSP

4. Przywileje dla jednostek OSP przy organizacji imprez masowych
Jednostki OSP będą mogły organizować duże imprezy z pominięciem ogólnych przepisów dotyczących imprez masowych. Warunkiem będzie, aby dochód z tych imprez był przeznaczony na działalność statutową OSP

5. Legitymacje służbowe dla strażaków OSP
PSP zadba o to, aby wszyscy ochotnicy otrzymali legitymacje służbowe. Mają one służyć także m.in. do systemu zniżek w zewnętrznych firmach. Np. zniżki komunikacyjne w PKP.

6. Nowe odznaczenie dedykowane dla strażaków OSP
- Odznaczenie św. Flroiana - nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Krzyż św. Floriana - nadawany przez Prezydenta RP

Prace nad ustawą zostały zakończone na poziomie ministerstwa. Teraz będą szeroko konsultowane społecznie oraz mają trafić pod obrady rządu i później trafić do sejmu.

Waldemar Pawlak dla OSP.pl: O założeniach nowej ustawy dowiedzieliśmy się 2 dni temu  - KLIKNIJ

 

(fot: screen z transmisji MSWiA)

 

29 kwietnia 2021 12:20
Udostępnij na Facebooku