OSP Moryń Ochotnicza Straż Pożarna Moryń

NOWE WŁADZE ZARZĄDU ZOSP RP W GRYFINIE- PODSUMOWANIE V ZJAZDU

15.12.2016 r. w sali konferencyjnej udostępnionej przez Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gryfinie. W tym uroczystym spotkaniu gośćmi strażaków ochotników byli przedstawiciele władz samorządowych, współpracujących ze strażakami służb mundurowych, pogotowia, leśnictwa oraz gospodarze obiektu.
Zjazd otworzył i powitał gości Prezes OP ZOSP RP w Gryfinie Wojciech Tessar. Na prowadzącego Zjazd wybrano druha Lecha Szymanowicza – wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Szczecinie.

Po sprawach organizacyjnych Prezes W. Tessar przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w minionej kadencj
Jesteśmy bardzo liczną organizacją. Odrodzony w 1999 roku powiat gryfiński jest największym powiatem województwa zachodniopomorskiego. Obejmuje obszar 1837 km2 powierzchni, podzielonej na 9 gmin. Mieszka tu około 83 tys. mieszkańców. Mamy 47 jednostek OSP, w tym 18 jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, z czego 4 jednostki: Osinów, Krajnik Dolny, Nawodna i Wełtyń włączone zostały do KSRG w mijającym okresie sprawozdawczym. Zrzeszamy ogólnie ponad 1500 członków, wśród których działają Drużyny Kobiece i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
W okresie sprawozdawczym jednostki OSP z naszego powiatu uczestniczyły w 4862 akcjach ratowniczo – gaśniczych. W tym w: 2442 pożarach, 2144 miejscowych zagrożeniach oraz interweniowali 276 razy z powodu alarmów fałszywych. W wyniku tych zdarzeń straty wyniosły blisko 30 mln zł, a uratowane mienie to prawie 500 mln zł. W zdarzeniach tych uczestniczyło około 4,9 tys. zastępów jednostek OSP, to blisko 19,5 tys. strażaków ratowników.
W swoim wystąpieniu W. Tessar podziękował wszystkim członkom Prezydium za współpracę, szczególnie wiceprezesowi Jackowi Rudzińskiemu – byłemu Komendantowi Powiatowemu, Komendantowi Powiatowemu Andrzejowi Prokopskiemu, który kontynuuje dzieło swojego poprzednika oraz strażakom PSP za wszechstronną pomoc przy organizacji wszelkich uroczystości strażackich, szkoleń i działań w czasie wspólnych akcji ratowniczo – gaśniczych. Władzom samorządowym, burmistrzom, wójtom i Panu Staroście, radnym gminnym i powiatowym za tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej naszego regionu.
Na zakończenie swojej wypowiedzi życzył przyszłemu Zarządowi Oddziału Powiatowego kontynuacji prac ustępującego Zarządu, wzbogacenia jej własnymi pomysłami i działaniami oraz rzeczowego, konkretnego wsparcia od samorządów.
Po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W kolejnym punkcie Komendant Andrzej Prokopski podziękował Prezesowi Wojciechowi Tessarowi za wszystkie lata pracy na rzecz bezpieczeństwa społeczności Powiatu Gryfińskiego.
W uznaniu zasług w krzewieniu patriotycznych postaw, zachowywaniu pamięci o polskiej historii, kulturze i tradycji oraz za osobiste świadectwo wiary, szlachetności, prawości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka – wielkie zaangażowanie w pracę na rzecz ratowania mienia i życia ludzkiego Zarząd Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Srebrną odznaką - krzyża zasługi dla związku odznaczył Druha Wojciecha B. Tessara oraz Medalem Pamięci tym co forsowali Odrę i Nysę Łużycką 14 - 20.04.1945 roku Druha Andrzeja Szczepaniaka. Odznaczenia wręczyli: Starosta W. Konarski, Burmistrz Andrzej Salwa i mjr Straży Granicznej, członek Zarządu Wojewódzkiego Związku – Adam Cybort.

Następnie wybrano nowy Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie, nowego Prezesa Zarządu, skład Prezydium Zarządu oraz kandydatów do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie i delegatów na Zjazd Wojewódzki. Po ukonstytuowaniu się Zarządu członkami Prezydium wybrani zostali:

Prezes - Paweł Trzaskoś,

wiceprezesi – Adam Cybort i Dariusz Olszewski,

sekretarz – Anna Kusy – Kłos,

skarbnik – Marcin Jaroszek

oraz członkowie prezydium: Andrzej Prokopski, Hubert Krysiak, Zbigniew Lechowski, Andrzej Szczepaniak i Bartosz Michnio.

 

Na przedstawicieli do Zarządu Wojewódzkiego wybrani zostali druhowie: Paweł Trzaskoś, Adam Cybort, Dariusz Olszewski i Bartosz Michno.

Zjazd zakończył się spotkaniem wigilijnym i składaniem sobie świątecznych i noworocznych życzeń.

A. Szczepaniak

16 grudnia 2016 20:06
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zosp rp, ZJAZD.NOWE WŁADZE,