OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Nowy LUKAS oficjalnie przekazany.

W wtorkowe popołudnie 16 października na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy-Kłos (jednocześnie Prezes Oddziału Gminnego OSP RP w Widuchowej) w asyście Komendanta Gminnego dh Mariusza Gralaka przekazała oficjalne przedstawicielom jednostek OSP Krzywin i OSP Widuchowa zakupiony w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wysokiej klasy sprzęt ratownictwa technicznego.

Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia nasza jednostka wzbogaciła się o:
- agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych LUKAS P 630 SG (na 2 urządzenia z monozłączkami, funkcja turbo),
- zestaw węży hydraulicznych,
- hydrauliczne nożyce do cięcia LUKAS S312.

Przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się złożeniem wniosku w ramach XI naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. W ramach naboru istniała możliwość zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

16 października 2018 16:55
Udostępnij na Facebooku