OSP Pisarowce Ochotnicza Straż Pożarna Pisarowce

Nowy sprzęt od WORD

15 lipca 2019r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie odbyło się przekazanie na ręce prezesa dh. Daniela Bielaka zakupionego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarowcach. W ramach projektu BRD Pisarowcy Strażacy pozyskali zestaw szyn kramera, które wykorzystywane podczas działań ratowniczo-gaśniczych zwiększą skuteczność udzielanej pomocy poszkodowanym. Ponadto strażacy otrzymali również 40 odblasków z algorytmem udzielania pierwszej pomocy, które zostaną rozdane uczniom SP w Pisarowcach w nowym roku szkolnym. Odblaskowe opaski zwiększą bezpieczeństwo oraz widoczność dzieci zwłaszcza jesienią i zimą, gdy wcześniej zapada zmrok.

Jednocześnie dziękujemy Dyrekcji WORD w Krośnie za zaufanie i udzielone wsparcie.

16 lipca 2019 22:15
Udostępnij na Facebooku