OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Nowy średni samochód pożarniczy jednym kołem w garażu.

Zgodnie z zamieszczonymi informacjami na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii i naszym wnioskiem o przyznanie pomocy w trybie konkursowym na „Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie" informujemy, że nasz wniosek otrzymał dofinansowanie.
Spośród 13 projektów, które spełniły kryteria i otrzymały dofinansowanie nasz wiosek znalazł się na 9 miejscu z wnioskowaną i przyznaną kwotą dofinansowania 1 479 325,55 zł. Wartość dofinansowania to niemało bo, aż 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Dodatkowo zgodnie Uchwałą Rady Gminy Widuchowa z dnia 20.12.2018 r. Nr II/12/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2019 na realizację projektu w budżecie Gminy zabezpieczono kwotę 280 000,00 zł jako wkład własny na zakup średnich samochodów ratowniczo gaśniczych.
Ciężka praca przed nami i wieloma osobami, ale ostateczny efekt jest tego wart ... ;

14 kwietnia 2019 23:53
Udostępnij na Facebooku