OSP Milejczyce Ochotnicza Straż Pożarna Milejczyce

Oboz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP

W dniach 28.07-06.08. 2019 r. w malowniczo położonym ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym ProSerwy w Puszczy Augustowskiej nad jeziorem Serwy odbył się obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez OSP Kajanka. W obozie uczestniczyło 35 dzieci z powiatu siemiatyckiego oraz hajnowskiego nad których bezpieczeństwem czuwała wykwalifikowana kadra w składzie: dh Ernest Krauze – komendant obozu oraz dh Marta Aleksiejuk oraz dh Grzegorz Ciecierski. Z drużyny MDP Milejczyce w obozie udział wzięlo 10 osób.
Głównym celem organizacji obozu było przygotowanie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do pracy społecznej i służby w szeregach OSP, jak również promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej, zwiększenie sprawności fizycznej, nabycie specjalistycznych umiejętności do służby w formacjach ratowniczych, przygotowanie młodzieży do pracy dla dobra Ojczyzny, w szczególności do ochrony środowiska oraz dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i nagłymi zagrożeniami.

02 sierpnia obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odwiedzili Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce bryg. Piotr Koszczuk oraz Komendant Powiatowy PSP w Siemiatyczach st. bryg. Jerzy Sitarski. Podczas wizytacji przekazali oni upominki wszystkim uczestnikom. Sponsorami upominków były Komendy Powiatowe PSP w Siemiatyczach i Hajnówce oraz Burmistrz Miasta Hajnówka.

Program obozu był bardzo bogaty. Prócz szeregu specjalistycznych szkoleń m.in. z: pierwszej pomocy, regulaminu CTIF, musztry, działań ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa technicznego, poszerzenia wiedzy nt. szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków i używek oraz spotkań z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej, młodzież doświadczyła mnóstwo rekreacyjnych inicjatyw.
W trakcie obozu odbył się chrzest strażacki, śluby obozowe, spływ kajakowy, wycieczki: rejs statkiem ze Studzieniczej do Augustowa, przejazd Wigierską Kolejką Wąskotorową, przejażdżka rowerowa do Nadleśnictwa Płaska

w Żylinach, a nawet pobyt w SPA.
Wspólnie spędzone dni obozu były bardzo pracowite i owocne w zdobywaniu nowych doświadczeń. Codzienne zaprawy poranne, warty nocne, szkolenia, pogadanki, zajęcia sportowe, dyskoteki, gry i zabawy na pewno zapiszą się na długo w pamięci wszystkich uczestników obozu.
Obóz dofinansowany był ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, środków ubezpieczeniowych Komendanta Głównego PSP, oraz środków urzędów gmin, z których pochodziła młodzież biorąca udział w obozie.

17 sierpnia 2019 23:21
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: serwy, milejczyce, obozmdp,