OSP Mroczków Ochotnicza Straż Pożarna Mroczków

Od przeszłości do teraźniejszości - Historia OSP Mroczków w pigułce.


Na kolejną z Państwa próśb, odpowiadamy pozytywnie, wczoraj przedstawiliśmy sylwetkę jednego z naszych strażaków, a już teraz zamierzamy przedstawić historię od przeszłości do teraźniejszości.
Zapraszamy do czytania ....

Cofnijmy się w czasie....do 1959 roku, to właśnie w tym roku na zebraniu wiejskim we wsi Mroczków w powiecie Koneckim poruszono sprawę założenia jednostki straży pożarnej.
Inspiratorem założenia OSP byli :
- Adamczyk Stanisław,
- Wąsowski Ludwik,
- Nowek Antoni,
- Lisowski Zdzisław,
- Berus Jan,
- Bąk Henryk
- Osóbka Antoni.
Na zebraniu tym sporządzili wniosek do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Trzeba zaznaczyć,że po niedługim czasie został on pozytywnie rozpatrzony, co zadecydowało o powołaniu OSP w Mroczkowie.
W roku 1960 jednostce przyznano motopompę M-200 wraz z osprzętem. Na początku sprzęt ten był przechowywany w budynkach gospodarczych tutejszych strażaków ochotników a do pożarów jeździli zaprzęgiem konnym.
Dopiero po wybudowaniu Gromadzkiej Rady Narodowej w Mroczkowie, cały sprzęt przeniesiono do wydzielonego pomieszczenia. Strażacy uczestniczyli w licznych jak na owe czasy akcjach gaszenia pożarów, które powstawały w drewnianych gospodarstwach mieszkańców.
W roku 1965 rozpoczęto budowę obecnie stojącej strażnicy, a do użytku oddano ją dopiero w 1970 roku i została wybudowana w czynie społecznym. Pierwszym prezesem OSP Mroczków został:
- druh Adamczyk Stanisław,
Który sprawował władzę od 1960 roku do 1971 roku.
Następnie władzę sprawowali druhowie:
- Garczyk Jan od 1971 do 1974 roku,
- Wąsowski Ludwik od 1974 do 1985 roku,
- Sztab Jan od 1985 do 1991 roku,
- Bąk Bogusław od 1991 do 1996 roku,
- Sztab Jan od 1996 roku i dalej pozostał naszym prezesem OSP w Mroczkowie.
Przez wiele lat jednostka działała prewencyjnie sprawdzając okoliczne gospodarstwa w zakresie stanu ppoż. I BHP przy :
- omłotach,
- wykopkach i innych pracach w gospodarstwach.
Jednostka aktywnie brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych w drugiej połowie lat 70 ubiegłego wieku do lat 90 na szczeblu gminnym, rejonowym i wojewódzkim, gdzie zajmowała czołowe miejsca.
W latach 1990-2004 jednostka sporadycznie uczestniczyła w zawodach sportowo- pożarniczych i działaniach ppoż. Po rekonstrukcji jednostki wynikającej z mobilizacji druhów od roku 2004 jednostka ponownie aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach ratowniczo-gaśniczych , zawodach sportowo-pożarniczych, organizuje festyny rodzinne dla mieszkańców, występy zespołów ludowych itp.
W październiku 2005 roku jednostka została przekształcona z typu M na S i otrzymała samochód pożarniczy GBAM.
Zarząd OSP w Mroczkowie intensywnie rozpoczął prace nad modernizacją i rekonstrukcją jednostki. Po rozmowie z świętej pamięci Wójtem Gminy Tomaszem Rokitą, Rada Gminy i PZU w Skarżysku–Kamiennej zostały przydzielone pieniądze na remont strażnicy. Po otrzymaniu dotacji druhowie przystąpili do modernizacji strażnicy.
Wykonano następujące prace remontowe i budowlane:
- elewacja ¾ budynku,
- posadzka dużej sali,
- pomieszczenie socjalno-sanitarne,
- modernizacja zewnętrznych schodów budynku i budowa wewnętrznych,
- wykonanie instalacji: grzewczej, gazowej i wodnej,
- budowa szamba.
Wartość prac społecznych wykonanych przez druhów wyniosła ok. 5000 zł.

TERAŹNIEJSZOŚĆ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MROCZKOWIE

W 2019 roku, nasza jednostka obchodziła 60-lecie powstania.

W skład nowego zarządu wybranego 2016 roku wchodzą :
- Prezes - Jan Sztab,
- Wiceprezes - Ryszard Adamczyk,
- Wiceprezes - Bogusław Bąk,
- Naczelnik - Paweł Solarz,
- Gospodarz - Jarosław Bąk,
- Kronikarz - Piotr Dobrowolski,
- Sekretarz - Joanna Mączka,
- Skarbnik - Ireneusz Adamczyk,
- Przewodniczący komisji rewizyjnej - Zygmunt Jedynak,
- Członkini komisji rewizyjnej - Barbara Bąk,
- Członkini komisji rewizyjnej - Beata Adamczyk,

Przez okres paru lat, jednostka sporo się zmieniła, przejdźmy do ważniejszych prac remontowo-budowlanych :
- Podwieszany sufit na dużej sali,
- Wymiana 2 par drzwi wejściowych,
- Podzielenie małej sali na pół, gdzie zrobiliśmy kuchnię,
- Remont boksu garażowego a w nim :
a) zmieniona elewacja wewnętrzna,
b) zmienione lampy,
c) zrobiona posadzka ekopoksydowa,
d) dodanie ograniczników pod koła samochodu gaśniczego,
Zmiany w samochodzie Ratowniczo-Gaśniczym :
- zmieniona wyciągarka, w tym również nowy bęben,
- zmiana opon na nowe, łączna wartość to blisko 12 tysięcy złotych,
- poprawione oświetlenie w pojeździe,

Pozyskaliśmy z dotacji dużo nowego niezbędnego sprzętu do ratowania życia i mienia ludzkiego, mamy również nowych druhów i druhny.

Nowy sprzęt i wyposażenie jednostki :
- Drabina przystawna DW-10,
- Motopompa Szlamowa HONDA WT 30X z całym osprzętem, czyli :
[ wąż ssawny,2x nasady, 3x opaski zaciskowe,kosz ssawny,klucz do korpusu,klucz do świec ]
- Hoolgian,
- Hydronetka Plecakowa,
- Kamerka hełmowa Kruger&Matz,
- 10x odcinków W-52,
- 5x odcinków W-75,
- 5x odcinków W-25,
- 2x tłumice,
- Torba Medyczna R-0,
- taśmy ostrzegawcze,
- 2 radiotelefony Hytera,

Wyposażenie osobiste strażaka :
- 10x nowych mundurów bojowych typu UPS,
- 16x par nowych rękawic bojowych,
- 6x latarek hełmowych,
- 3x pary butów bojowych typu OFFICER,

 

20 stycznia 2021 15:26
Udostępnij na Facebooku