OSP Polanica-Zdrój  Ochotnicza Straż Pożarna Polanica-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA w prowadzonym postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. ”Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju”

Polanica- Zdrój, 15 lipca 2020 r.

Do zamawiającego w prowadzonym postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. ”Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju” wpłynęły następujące pytania:

1. Czy zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z manualną skrzynia biegów ? Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy zamawiający dopuści, by prześwit pod osiami wynosił 329/304 mm ? Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z żądana wysokością 3200 mm jednak z wpisem do świadectwa dopuszczenia 3286 mm ? Odpowiedź: zamawiający oczekuje dostarczenia pojazdu o wysokości zgodnej ze świadectwem CNBOP i danymi potwierdzonymi w sprawozdaniu z badań.

4. Czy, z uwagi na fakt, że całkowicie pneumatyczne zawieszenie kabiny występuje tylko i wyłącznie w pojazdach jednej marki, tj. MAN, Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z mechanicznym zawieszeniem kabiny ? Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający określając rodzaj zawieszenia kabiny miał na względzie określenie komfortu przewozu załóg pożarniczych. Według wiedzy zamawiającego, również inni producenci, na których zabudowuje się pojazdy strażackie, określają w ofertach handlowych zawieszenie kabin brygadowych jako pneumatyczne.

5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z żądaną prędkością 100 km/h jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia 87,6 km/h? Odpowiedź: zamawiający wymaga dostarczenia pojazdu zabudowanego na podwoziu, którego dopuszczalna prędkość po wykonaniu zabudowy, na którą wydał zgodę producent podwozia, może zostać podniesiona do wymaganej przez zamawiającego wartości 100 km/h.

6. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek wyłożoną gładka blacha aluminiową? Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ i oczekuje podłóg skrytek pokrytych gładką blachą kwasoodporną. Takie wykonanie spełnia oczekiwanie zamawiającego w zakresie estetyki i odporności.

7. Czy zamawiający dopuści pojazd z autopompą o wydajności: - 2846 dm3/min, przy ciśnieniu 8 bar przy zasysaniu Hgs=1,5m - 429 dm3/min, przy ciśnieniu 40 bar ? Odpowiedź: zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompa umieszczoną w ogrzewanym przedziale skutecznie zabezpieczającym przed zamarzaniem jednak bez dodatkowych kanałów grzewczych, które są stosowane tylko i wyłącznie w pompach firmy Ruberg, której właścicielem jest Wawrzaszek ISS? Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. Według wiedzy zamawiającego inni producenci autopomp posiadają również takie rozwiązania i nie jest to patent wymienionej firmy Wawrzaszek ISS. Zamawiający w ramach rozpoznania rynku jest w posiadaniu opisu autopompy producenta z Austrii, który oferuje takie rozwiązanie.

9. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z działkiem wodno-pianowym, które jest montowane na stałe bez systemu hydraulicznego podnoszenia ? Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że zamontowane działko nie będzie wystawało ponad określoną wysokość całkowitą pojazdu /3200mm/ i będzie możliwe uzyskiwanie kątów ujemnych.

10. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zastosowanym tylko ręcznym dozownikiem środka pianotwórczego? Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga układu wodno – pianowego z automatycznym dozownikiem.

11. Czy zamawiający dopuści pojazd z działkiem DWP 16? Odpowiedź: zamawiający dopuszcza pojazd z działkiem DWP 16 przy zachowaniu pozostałych parametrów.

12. Czy Zmawiający dopuści pojazd bez możliwości sterowania obrotami autopompy z poziomu działka? Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowane rozwiązanie uniemożliwia prądownikowi skuteczna regulację podawanego prądu wody lub piany ze stanowiska gaśniczego.

 

Podpisał: Janusz Marnik

17 lipca 2020 11:19
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: odpowiedź, przetarg, Polanica-Zdrój, GBA,