OSP Bielsko Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 2017

Dnia 25 lutego 2017r. o godz. 9:00 w budynku OSP Bielsko odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".
Ogółem do konkursu przystąpiło 12 uczniów ze szkół podstawowych z Bielska, Orchowa i Słowikowa oraz 5 uczniów ze szkół gimnazjalnych z Bielska i Orchowa.
Test składał się z 35 pytań dotyczących m.in. historii straży pożarnych, przepisów z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, organizacji i zadań ochrony przeciwpożarowej, przyczyn powstawania i rozpowszechniania się pożarów, organizowania i przeprowadzania akcji ratowniczych, zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Wyłonienie zwycięzców nie było łatwe, ponieważ uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i potrzebna była dogrywka, w której udział wzięło 6 uczniów szkół podstawowych oraz 2 uczniów gimnazjum. Dogrywkę przeprowadzono również w formie dodatkowego testu składającego się z 10 pytań zamkniętych.

Ostateczna klasyfikacja:

I grupa wiekowa – Szkoły podstawowe:
1. Bartosz Hartwich (Szkoła Podstawowa w Bielsku)
2. Oliwia Dulik (Szkoła Podstawowa w Bielsku)
3. Iga Gruszczyńska (Szkoła Podstawowa w Słowikowie)
4. Aleksandra Szumera (Szkoła Podstawowa w Słowikowie) oraz Sebastian Tomczak (Szkoła Podstawowa w Bielsku)
6. Julia Przybyszewska (Szkoła Podstawowa w Bielsku)

II grupa wiekowa – Szkoły Gimnazjalne:

1. Maciej Wańkowski (Gimnazjum w Bielsku)
2. Dawid Arent (Gimnazjum w Bielsku)
3. Maria Łopuch (Gimnazjum w Orchowie)
4. Wojciech Wierzbiński (Gimnazjum w Bielsku)
5. Joanna Wierzbińska (Gimnazjum w Bielsku)

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie poczęstunki ufundowane przez Wójta Gminy Orchowo, natomiast zdobywcy trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek o tematyce pożarniczej, gier planszowych itp.
Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało jury konkursowe w składzie:
- Przewodniczący - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Orchowie dh Tomasz Tomczak
- Sekretarz - Komendant Gminny ZOSP RP dh Piotr Wędzikowski
- Członek - dh Patryk Gruszczyński (OSP Słowikowo)
- Członek - dh Łukasz Przybyszewski (OSP Bielsko)

Dzisiejsi zwycięzcy, tj. Bartosz Hartwich i Maciej Wańkowski będą reprezentować gminę Orchowo na szczeblu powiatowym, podczas eliminacji 22 marca w KP PSP w Słupcy. Warto dodać, że Maciej jest członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej jednostce OSP Bielsko.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych.

25 lutego 2017 14:26
Udostępnij na Facebooku