OSP Bielsko Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 2018 - etap gminny

W ostatnią sobotę dzieci i młodzież z naszej gminy spotkali się w budynku OSP Bielsko, gdzie odbyły się eliminacje gminne  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".
Dnia 10 marca 2018 roku o godz. 9.00 ogółem do konkursu przystąpiło 10 uczniów ze szkół podstawowych z Bielska, Orchowa i Różanny oraz 5 uczniów ze szkół gimnazjalnych z Różanny, Bielska i Orchowa.
Test składał się z 30 pytań dotyczących m.in. historii straży pożarnych, przepisów z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, organizacji i zadań ochrony przeciwpożarowej, przyczyn powstawania i rozpowszechniania się pożarów, organizowania i przeprowadzania akcji ratowniczych, zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy, tym samym wyłonienie zwycięzców w każdej z kategorii było kłopotliwe dla jury.

Ostateczna klasyfikacja:
I grupa wiekowa – Szkoły podstawowe:
1. Kinga Kuczyńska (Szkoła w Bielsku)
2. Maciej Andrzejewski (Szkoła w Orchowie)
3. Kacper Krenc (Szkoła w Orchowie)
4. Oliwia Dulik (Szkoła w Bielsku)
5. Julia Przybyszewska (Szkoła w Bielsku) oraz
Nikola Lewandowska (Szkoła w Różannie)

II grupa wiekowa – Szkoły Gimnazjalne:
1. Natalia Paluszyńska (Szkoła w Różannie)
2. Maria Łopuch (Szkoła w Orchowie)
3. Jakub Tomczak (Szkoła w Różannie)
4. Andrzej Wesołowski (Szkoła w Bielsku)
5. Magdalena Plucińska (Szkoła w Różannie)
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach oraz pozostali uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Wójta Gminy Orchowo, w tym apteczki pierwszej pomocy, czapki odblaskowe, przybory szkolne, książki oraz słodycze.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało jury konkursowe w składzie:

- Przewodniczący - dh Tomasz Tomczak (OSP Bielsko - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Orchowie)
- Sekretarz - dh Paulina Szmyt (OSP Orchowo)
- Członek - dh Waldemar Gruszczyński (OSP Słowikowo - V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Orchowie)
- Członek - dh Łukasz Przybyszewski (OSP Bielsko)
- Członek - dh Piotr Wędzikowski (OSP Orchowo - Komendant Gminny ZOSP RP)

Dzisiejsi zwycięzcy, tj. Kinga Kuczyńska i Natalia Paluszyńska będą reprezentować gminę Orchowo na szczeblu powiatowym w KP PSP w Słupcy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych.

13 marca 2018 18:53
Udostępnij na Facebooku