OSP Cerkwica Ochotnicza Straż Pożarna Cerkwica

OSP Cerkwica w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Historyczna uroczystość miała miejsce 12 lipca 2010r. Tego dnia jednostka OSP Cerkwica została oficjalnie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Celem KSRG jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska. To już 13 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w KSRG z naszego powiatu.. Na takie wyróżnienie zapracowało wiele osób, gdyż włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego jest procesem długotrwałym. W dniu 24 maja br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerkwicy decyzją Komendanta Głównego PSP w Warszawie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Oficjalna uroczystość odbyła się 12 lipca na placu przy remizie w Cerkwicy. Swoją obecnością zaszczycili ją: Poseł na Sejm RP Konstanty Tomasz Oświęcimski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Zygmunt Dziewguć, Wicestarosta Ireneusz Wojciechowicz, Wiceprezes Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie dh Stanisław Kopeć, Komendant Powiatowy PSP w Gryficach st. bryg. Edward Pruski, Wójt Gminy Karnice Lech Puzdrowski oraz druhowie jednostki OSP Cerkwica, strażacy jednostek pobliskich i mieszkańcy gminy Karnice. Podczas swoich wystąpień zaproszeni goście podkreślali, jak ważne jest wstąpienie jednostki OSP Cerkwica do KSRG. Szczególnie, jeżeli chodzi o jej położenie w pobliżu dróg krajowych nr 103 i 110. Są to trasy prowadzące nad morze, gdzie co roku dochodzi do wielu wypadków. W celu efektywnego zwalczania ich skutków Starosta Powiatu Gryfickiego przekazał jednostce 14 tys. zł. na zakup sprzętu. Podniesienie poziomu kwalifikacji i dosprzętowienie jednostki sprawi, że działania prowadzone na tym terenie będą skuteczniejsze. Po zakończonej uroczystości na placu przy remizie zaproszeni goście udali się na świetlicę, gdzie mogli dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej.

 

fot. Trybun Ludu.

21 lipca 2017 13:36
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: ospcerkwica, ksrgcerkwica, cerkwicawksrg,